Kodex žáka sportovní třídy

                                     KODEX ŽÁKA SPORTOVNÍCH TŘÍD

 

I.                   Pravidla a kompetence žáka a rodičů sportovních tříd

Pravidla přijetí žáka do sportovní třídy

a)      Zvládnutí všeobecných testů při výběru žáků do sportovních tříd.

b)      Dobrý zdravotní stav – žák je po přijetí do sportovní třídy povinen jednou ročně absolvovat preventivní lékařskou prohlídku u sportovního lékaře (550,- Kč) a nebo dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.391/2013 Sb. provádí prohlídku dětský (praktický) lékař, který zajistí vyšetření EKG.

c)      Dobrý prospěch.

Povinnosti žáka sportovní třídy

a)      Pravidelná účast na 2 sportovních soustředěních za školní rok (cca 5000,-). Nutné vyhovující vybavení na soustředění (kolo v dobrém technickém stavu, běžecké a sjezdové lyže)

b)      Pravidelná účast na všech akcích pořádaných Českým atletickým svazem, Libereckým krajským atletickým svazem, Školním atletickým klubem a Asociací školních sportovních klubů. Žák,který aktivně provozuje ještě jiný sport,může po dohodě s tř.učitelem a trenérem J.Randákem dohodnout účast pouze na vybraných závodech.

c)      Pravidelná účast na odpolední sportovní přípravě (2 – 3 x týdně).

d)      Včasná úhrada ročních příspěvků na činnost sportovních tříd – vždy v říjnu. V případě, že se žák ze zdravotních důvodů nemůže delší dobu (1/2 roku) účastnit tréninků, závodů atd., vrací se poměrná částka. Dále úhrada nákladů na soustředění (dopravné, pobyt) – vždy nejdéle týden před odjezdem na soustředění (možnost platby v hotovosti nebo na účet ŠAK).

e)      Neúčast na akcích pořádaných školou nebo ŠAK bude řádně omluvena lékařem.

f)       Ztráta zapůjčeného vybavení (tretry, …) je podmíněna finanční úhradou.

g)      Vyřazení žáka ze sportovní třídy dle rozhodnutí ZŠ:

-          dle  rozhodnutí vedení ZŠ může být žák z prospěchových, kázeňských nebo zdravotních důvodů vyřazen ze ST – přeřazen je zpravidla do třídy bez sportovní přípravy;

-          dle rozhodnutí atletického oddílu se souhlasem ZŠ může být žák vyřazen ze sportovní třídy z důvodů neplnění povinností při sportovní přípravě – zejména se jedná o kázeňské přestupky nebo problémy s účastí na sportovní přípravě;

-          rozhodnutí, týkající se vyřazení žáka ze ST, projednává vedení ZŠ za účasti třídního učitele, vedoucího trenéra sportovních tříd a zástupce atletického oddílu;

-          vyřazení žáka ze sportovní třídy je nutné dát na vědomí ČAS          ;

-          zařazení žáka do systému sportovních tříd je pro žáka i jeho rodiče závazné – jeho případné vyřazení z ST z jiných důvodů, než výše uvedených, je podmíněno souhlasem ZŠ i samotných rodičů pouze ze zcela výjimečných důvodů.

h) Žáci 6. -7. tříd mají vždy společný trénink se šéftrenérem/kou (od 8. třídy možné přecházet pod specializované trenéry TJ LIAZ)

Rodiče souhlasí s registrací svého dítěte u Českého atletického svazu.

II.                Základní pravidla chování žáka sportovní třídy:

-          dodržuji pravidla fair play ve škole, na tréninku i v životě;

-          dodržuji zásady slušného chování;

-          snažím se co nejlépe reprezentovat školu ne jen na sportovištích, ale i mimo ně;

-          snažím se o zlepšování studijních i sportovních výsledků;

-          pravidelně docházím na tréninky;

-          spolupracuji s ostatními;

-          dodržuji pokyny trenérů a učitelů;

-          dodržuji správnou životosprávu.


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

08.09.2021 - Výsledky losování žáků 3. ročníku pro přijetí do školní družiny
07.09.2021 - Příspěvky sportovní třídy a atletické přípravky
06.09.2021 - Losování žáků 3. ročníku pro přijetí do školní družiny
03.09.2021 - Výsledky testování
30.08.2021 - Návrat do školy, testování

 

Novinky

European Kids Athletics Games 2021
06.09.2021
Pomáháme Viktorce
11.05.2021

 

ZŠ Pasířská