Kritéria přijetí žáků do ŠD


Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
se sídlem  Pasířská 72, 466 01 Jablonec nad Nisou

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY
Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny ve školním roce
Č.j.:      Ped - 1/2013
Vypracoval:    Mgr. Jiří Vondráček, ředitel příspěvkové organizace
Schválil:    Mgr. Jiří Vondráček, ředitel příspěvkové organizace
Pedagogická rada projednala dne    24.1.2013
Směrnice nabývá platnosti ode dne:    1.2.2013
Směrnice nabývá účinnosti ode dne:    1.2.2013
Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.


Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny ve školním roce

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněného  zápisního lístku. Pobyt žáka ve školní družině není nárokový a školní družina může být naplněna maximálně do celkové výše její kapacity, která činí 135 žáků. Žák není automaticky přijat do školní družiny  po odevzdání zápisního lístku, ale v souladu s volnou kapacitou budou informováni o přijetí žáka jeho zákonní zástupci v průběhu prvního týdne září.
Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí žáka do školní družiny je vyšší, než umožňuje celková kapacita školní družiny, rozhoduje ředitel školy o přijetí žáka do školní družiny na základě následujících kritérií:

1.    Přednostně se přijímají žáci 1. a 2. tříd,  kteří mají zaměstnané oba rodiče (škola může požadovat potvrzení o zaměstnání).
2.    Žáci 3. a 4. tříd budou přijati do školní družiny, pokud toto přijetí nadále umožní kapacita školní družiny a za předpokladu, že mají zaměstnané oba rodiče (škola může opět požadovat potvrzení o zaměstnání). Pokud převýší počet přihlášek těchto žáků kapacitu školní družiny, bude upřednostněn sourozenec žáka z 1. nebo 2. ročníku, který již družinu navštěvuje. V ostatních případech rozhodne los.
3.    Do školní družiny v případě převýšení její kapacity nebudou přijímáni žáci, jejichž rodiče jsou nezaměstnaní (alespoň jeden z nich), nebo matka je na mateřské dovolené a žáci, kteří plně nevyužívají provozní dobu školní družiny a pravidelně nebo často odcházejí ze školní družiny ihned po obědě.
4.    V případě, že se v průběhu školního roku do školní družiny bude hlásit nový žák, který bude plně využívat služeb školní družiny, může dojít k vyřazení jiného žáka z docházky do školní družiny, pokud se změní podmínky a nebude splňovat daná kritéria.
5.    Do školní družiny nemusí být přijat žák, který řádně a včas neplatil v minulých letech poplatky za školní družinu, a nebo závažným způsobem porušil řád školní družiny.


Jablonec nad Nisou, 24.1.2013
Mgr. Jiří Vondráček, ředitel školy

 

Soubory ke stažení


 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

08.09.2021 - Výsledky losování žáků 3. ročníku pro přijetí do školní družiny
07.09.2021 - Příspěvky sportovní třídy a atletické přípravky
06.09.2021 - Losování žáků 3. ročníku pro přijetí do školní družiny
03.09.2021 - Výsledky testování
30.08.2021 - Návrat do školy, testování

 

Novinky

European Kids Athletics Games 2021
06.09.2021
Pomáháme Viktorce
11.05.2021

 

ZŠ Pasířská