Učitelé

Jméno  Funkce Aprobace E-Mail
Mgr. Jitka Šťovíčková ředitel školy 1.stupeň, SPU reditel@zspasirskajbc.cz
Mgr. Ladislav Chmelík  zástupce ředitele  TV, Bi chmelik.ladislav@zspasirskajbc.cz

 

Oblast výchovného poradenství, vedení, koordinace a metodického vedení

Mgr. Miroslava Machová výchovná poradkyně
Mgr. Jan Hájek koordinátor školního vzdělávacího programu 
Mgr. Bohumila Matějčková koordinátor v oblasti enviromentální výchovy
Mgr. Alena Vojtěchová metodik prevence rizikového chování
Mgr. Marie Hoskovcová  koordinátor ICT (informační  technologie)
Mgr. Ladislav Chmelík  předseda školního atletického klubu
Mgr. Michal Šatra vedoucí školního sportovního klubu
PhDr. Iva Cironisová  speciální pedagog, vedoucí Školního poradenského pracoviště

 

1. stupeň ZŠ (1.-5. ročník)

Jméno  Třída E-Mail
Mgr. Marta Ciprová  2.A ciprova.marta@zspasirskajbc.cz
Mgr. Ludmila Veverková 2.B veverkova.ludmila@zspasirskajbc.cz
Mgr. Jana Berková  4.A berkova.jana@zspasirskajbc.cz
Mgr. Ivana Linková 4.B linkova.ivana@zspasirskajbc.cz
Mgr. Petra Drobníková  5.A drobnikova.petra@zspasirskajbc.cz
Mgr. Eva Letáčková  5.B letackova.eva@zspasirskajbc.cz
Mgr. Petra Haftstein 5.C haftstein.petra@zspasirskajbc.cz
Mgr. Drahomíra Svobodová 1.B svobodova.drahomira@zspasirskajbc.cz
Mgr. Veronika Jabůrková  3.B jaburkova.veronika@zspasirskajbc.cz
Kateřina Glázrová 1.A glazrova.katerina@zspasirskajbc.cz
Mgr. Lenka Kvapilová  3.A kvapilova.lenka@zspasirskajbc.cz

2. stupeň ZŠ (6. - 9. ročník)

Jméno Třída Předmět E-Mail
Mgr. Ivana Horvathová   M, F, Ch horvathova.ivana@zspasirskajbc.cz
Mgr. Markéta Kuncová   1.st.,Aj kuncova.tereza@zspasirskajbc.cz
Mgr. Jan Hájek 9.A Z, Př,  hajek.jan@zspasirskajbc.cz
Mgr. Marie Hoskovcová 9.B M, Ch,Inf hoskovcova.marie@zspasirskajbc.cz
Mgr. Markéta Mašková 6.B Čj,Nj maskova.marketa@zspasirskajbc.cz
Mgr. Michal Šatra   Tv,Pč  satra.michal@zspasirskajbc.cz
Mgr. Jitka Krotilová  7.B Čj,D krotilova.jitka@zspasirskajbc.cz
Mgr. Miroslava Machová   VKO,TV machova.miroslava@zspasirskajbc.cz
Mgr. V. Charousková   Hv, D charouskova.veronika@zspasirskajbc.cz
Mgr. Daniela Janáčková   Aj janackova.daniela@zspasirskajbc.cz
Mgr. Kamila Sikorová 6.A Čj,Vkz, Tv sikorova.kamila@zspasirskajbc.cz
Mgr. Alena Vojtěchová   M,F vojtechova.alena@zspasirskajbc.cz
Mgr. Lucie Správková 8.A Aj,Tv spravkova.lucie@zspasirskajbc.cz
Mgr. Radka Chvátalová 8.B Aj, Hv chvatalova.radka@zspasirskajbc.cz
Mgr. Jaroslav Černý 7.A Nj, D, Inf cerny.jaroslav@zspasirskajbc.cz
Mgr. Veronika Urcikánová   M urcikanova.veronika@zspasirskajbc.cz
Mgr. Bohumila Matějčková   Př, Inf matejckova.bohumila@zspasirskajbc.cz
Mgr. Petra Formánková   Ćj formankova.petra@zspasirskajbc.cz

www.atletikajbc.cz

ze světa školy

28.02.2021 - Informace k provozu škol od 27. 2. do 21. 3 2021
24.02.2021 - Sběr starých vysloužilých mobilních telefonů
24.02.2021 - Mimořádná opatření - požadavky na respirátory a roušky
22.02.2021 - Zpřístupnění svých internetových stránek
11.02.2021 - Zpřístupnění svých internetových stránek

 

Novinky

Vicemistr ČR v krosu Richard Hübner
13.12.2020
MČR družstev a stříbrné st. žákyně
05.10.2020

 

ZŠ Pasířská