Učitelé

Jméno  Funkce Aprobace E-Mail
Mgr. Jitka Šťovíčková ředitel školy 1.stupeň, SPU reditel@zspasirskajbc.cz
Mgr. Ladislav Chmelík  zástupce ředitele  TV, Bi chmelik.ladislav@zspasirskajbc.cz

 

Oblast výchovného poradenství, vedení, koordinace a metodického vedení

Mgr. Miroslava Machová výchovná poradkyně
Mgr. Jan Hájek koordinátor školního vzdělávacího programu 
Mgr. Bohumila Matějčková koordinátor v oblasti enviromentální výchovy
Mgr. Alena Vojtěchová metodik prevence rizikového chování
Mgr. Marie Hoskovcová  koordinátor ICT (informační  technologie)
Mgr. Ladislav Chmelík  předseda školního atletického klubu
Mgr. Michal Šatra vedoucí školního sportovního klubu
PhDr. Iva Cironisová  speciální pedagog, vedoucí Školního poradenského pracoviště

 

1. stupeň ZŠ (1.-5. ročník)

Jméno  Třída E-Mail
Mgr. Marta Ciprová  2.A ciprova.marta@zspasirskajbc.cz
Mgr. Ludmila Veverková 2.B veverkova.ludmila@zspasirskajbc.cz
Mgr. Jana Berková  4.A berkova.jana@zspasirskajbc.cz
Mgr. Ivana Linková 4.B linkova.ivana@zspasirskajbc.cz
Mgr. Petra Drobníková  5.A drobnikova.petra@zspasirskajbc.cz
Mgr. Eva Letáčková  5.B letackova.eva@zspasirskajbc.cz
Mgr. Petra Haftstein 5.C haftstein.petra@zspasirskajbc.cz
Mgr. Drahomíra Svobodová 1.B svobodova.drahomira@zspasirskajbc.cz
Mgr. Veronika Jabůrková  3.B jaburkova.veronika@zspasirskajbc.cz
Kateřina Glázrová 1.A glazrova.katerina@zspasirskajbc.cz
Mgr. Lenka Kvapilová  3.A kvapilova.lenka@zspasirskajbc.cz

2. stupeň ZŠ (6. - 9. ročník)

Jméno Třída Předmět E-Mail
Mgr. Ivana Horvathová   Aj horvathova.ivana@zspasirskajbc.cz
Mgr. Markéta Kuncová   1.st.,Aj kuncova.marketa@zspasirskajbc.cz
Mgr. Jan Hájek 9.A Z, Př,  hajek.jan@zspasirskajbc.cz
Mgr. Marie Hoskovcová 9.B M, Ch,Inf hoskovcova.marie@zspasirskajbc.cz
Mgr. Markéta Mašková 6.B Čj,Nj maskova.marketa@zspasirskajbc.cz
Mgr. Michal Šatra   Tv,Pč  satra.michal@zspasirskajbc.cz
Mgr. Jitka Krotilová  7.B Čj,D krotilova.jitka@zspasirskajbc.cz
Mgr. Miroslava Machová   VKO,TV machova.miroslava@zspasirskajbc.cz
Mgr. V. Charousková   Hv, D charouskova.veronika@zspasirskajbc.cz
Mgr. Daniela Janáčková   Aj janackova.daniela@zspasirskajbc.cz
Mgr. Kamila Sikorová 6.A Čj,Vkz, Tv sikorova.kamila@zspasirskajbc.cz
Mgr. Alena Vojtěchová   M,F vojtechova.alena@zspasirskajbc.cz
Mgr. Lucie Správková 8.A Aj,Tv spravkova.lucie@zspasirskajbc.cz
Mgr. Radka Chvátalová 8.B Aj, Hv chvatalova.radka@zspasirskajbc.cz
Mgr. Jaroslav Černý 7.A Nj, D, Inf cerny.jaroslav@zspasirskajbc.cz
Mgr. Veronika Urcikánová   M urcikanova.veronika@zspasirskajbc.cz
Mgr. Bohumila Matějčková   Př, Inf matejckova.bohumila@zspasirskajbc.cz
Mgr. Petra Formánková   Ćj formankova.petra@zspasirskajbc.cz

www.atletikajbc.cz

ze světa školy

09.07.2021 - VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY
05.07.2021 - Pomoc Moravě
24.06.2021 - Organizace výuky dne 29. 6. 2021
16.06.2021 - Volby do školské rady Základní školy Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
15.06.2021 - Schůzky zákonných zástupců žáků budoucích VI. tříd

 

Novinky

Pomáháme Viktorce
11.05.2021
Atletické tréninky
22.04.2021

 

ZŠ Pasířská