Ochrana osob. údajů - GDPR

Ochrana osobních údajů - GDPR

Dne 25. května 2018 vstoupilo vúčinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 oochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace, jako správce a zpracovatel osobních údajů za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) informuje o základních aspektech zpracování osobních údajů, která probíhají v rámci činností naší organizace, o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.

Správce osobních údajů:

Název organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace

Sídlo organizace

Pasířská 72, 466 01 Jablonec nad Nisou

72742950

Kontaktní telefon

484846334

Kontaktní e-mail

reditel@zspasirskajbc.cz

Elektronická podatelna

sekretariat@zspasirskajbc.cz

ID datové schránky

cirmmyt

Web

www.zspasirskajbc.cz

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Vsouladu sčlánkem 37 odst. 1 písm. a) GDPR správce osobních údajů zřídil funkci pověřence (DPO– Data Protection Officer).

Titul

JUDr.

Jméno

Petr

Příjmení

Jonáš

Kontaktní telefon

+420 775 689 139

Kontaktní e-mail

dpo@vedomipravnici.cz

Hlavním úkolem pověřence je monitorování souladu zpracování osobních údajů spovinnostmi vyplývajícími zGDPR, provádění interních auditů, školení pracovníků acelkové řízení agendy interní ochrany dat správce osobních údajů.

Mezi další úkoly Pověřence náleží např.:

 • poskytování informací a poradenství správci a zaměstnancům správce, kteří se na zpracování osobních údajů podílejí,
 • monitorování souladu činností správce sGDPR,
 • poskytování poradenství na vyžádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,
 • spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů,
 • působení jako kontaktní místo pro subjekty údajů,
 • zpracování doporučení v oblasti úprav interních předpisů (směrnic),
 • realizace školení zaměstnanců, kteří provádějí zpracování osobních údajů,
 • poskytování metodické pomoci při realizaci inventury zpracování osobních údajů,
 • poskytování metodické pomoci při zpracování analýzy rizik,
 • poskytování metodické pomoci při návrhu technických a organizačních opatření v rámci nápravných opatření,
 • poskytování metodické pomoci při jednání s dodavateli software či technologií dotýkajících se problematiky zpracování osobních údajů.

www.atletikajbc.cz

ze světa školy

30.06.2022 - Přání hezkých prázdnin
29.06.2022 - ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023
28.06.2022 - INFORMACE o přijetí žáka k základnímu vzdělávání/ІНФОРМАЦІЯ про зарахування учня до початкової школи
28.06.2022 - Doplňkové volby do školské rady
16.06.2022 - AKADEMIE Základní školy Pasířská

 

Novinky

O nejrychlejšího prvňáčka
24.06.2022
Atletická přípravka 3. až 5. třída
15.06.2022

 

ZŠ Pasířská