Změna organizace výuky na 2. stupni ve 2. pololetí šk. roku 2020/2021

01
02/ 2021

Výuka anglického jazyka na druhém stupni

Vedení školy přistoupilo na základě požadavku MŠMT na zachování homogenních skupin při výuce a po zralé úvaze vedoucí ke zkvalitnění výuky ke změně organizace výukyanglického jazyka na 2. stupni.

Doposud byly paralelní třídy děleny do tří skupin, což neumožňovalo dodržení zmiňovaného požadavku zachování homogenních skupin. Dělena byla při prezenční formě výuky pouze jedna třída, ve druhé třídě probíhala výuka v plném počtu žáků. Toto je nepřípustné, jelikož výuka může dle platné legislativy probíhat v maximálním počtu 24 žáků.

Od 8. 2. 2021 budou paralelní třídy děleny místo do tří skupin do čtyř skupin. Nové rozdělení bylo žákům sděleno na on-line hodinách anglického jazyka vyučujícími a byla jim na žákovský e-mail poslána pozvánka do nové učebny. Informace budou zákonným zástupcům zaslány přes komunikační systém Bakaláři.

Na pozici učitelky anglického jazyka byla přijata plně kvalifikovaná učitelka Mgr. Ivana Horváthová. 


Výuka matematiky v 6. ročníku (6.A, 6.B)

Ke dni 31. 1. 2021 ukončil pracovní poměr Mgr. Vladimír Drábek. Výuku matematiky převezme ve 2. pololetí Mgr. Veronika Urcikánová.

Panu Drábkovi děkujeme za jeho obětavé a pečlivé mnohaleté pedagogické působení na naší škole.

Přejeme mnoho osobních úspěchů a hlavně zdraví do dalších let a věříme, že se mezi nás bude vracet.

Vedení školy, pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci


Děkujeme za pochopení. 

Věříme, že změny povedou ke zkvalitnění výuky. Současná epidemiologická situace napovídá, že výuka bude stále probíhat distančně či smíšenou formou - rotační výuka.

Všem nám přeji brzký návrat do škol.

Mgr. Jitka Šťovíčková, ředitelka školy

 

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

28.02.2021 - Informace k provozu škol od 27. 2. do 21. 3 2021
24.02.2021 - Sběr starých vysloužilých mobilních telefonů
24.02.2021 - Mimořádná opatření - požadavky na respirátory a roušky
22.02.2021 - Zpřístupnění svých internetových stránek
11.02.2021 - Zpřístupnění svých internetových stránek

 

Novinky

Vicemistr ČR v krosu Richard Hübner
13.12.2020
MČR družstev a stříbrné st. žákyně
05.10.2020

 

ZŠ Pasířská