ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

18
03/ 2021

Zápis se koná podle §36,37 a 46 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon)

Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vydalo MŠMT doporučení pro organizaci zápisů, na jehož základě by měla být zaručena bezpečnost dětí a dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti. S ohledem na vydané doporučení vedení Základní školy Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace po dohodě s magistrátem Jablonec nad Nisou rozhodlo takto:

1. Organizace zápisu proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

Proběhne pouze formální část zápisu.

Zákonní zástupci předají, pokud je to možné, přihlášku k základnímu vzdělávání, popř. žádost o odklad zahájení povinné školní docházky zvolené škole bez osobní přítomnosti, tj. vzdáleným přístupem (datovou schránkou, e-emailem s elektronickým podpisem, poštou, do poštovní schránky u hlavního vchodu školy).

2. Termín zápisu k povinné školní docházce pro rok 2020/2021 byl stanoven na období:6. 4. 2021 do 8.00 hodin 8. 4. 2021 do 16.00 hodin příjem žádostí.


Vyplnění elektronické žádosti o přijetí či odklad školní docházky bude možný od 6. 4. 2021 od 8.00 hodin do 8. 4. 2021 do 12.00 hodin.

ZAPSAT DÍTĚ ONLINE:

http://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zspasirskajbc/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#


Při nemožnosti zápisu online nás kontaktujte na tel. číslech: 484 846 334, 731 449 104 a s vedením školy si domluvte jiný způsob zápisu dítěte k povinné školní docházce.


Máte-li zájem zapsat Vaše dítě do 1. ročníku na naší škole, postupujte následovně:

1. Klikněte  na modrý odkaz pod nadpisem  ZAPSAT DÍTĚ ONLINE.

2. Vyplňte všechny požadované údaje a odešlete přihlášku.

3. Na Vámi uvedený email Vám bude doručeno potvrzení o odeslání přihlášky s přiděleným registračním číslem, pod kterým bude Vaše dítě evidováno v přijímacím řízení. Stáhněte si přihlášku k zápisu, doplňte prázdná fialová pole (nutno vyplnit osobní data minimálně jednoho zákonného zástupce – povinné údaje k zahájení správního řízení, ostatní údaje jsou nepovinné), vytiskněte, podepište a doručte spolu s prostou kopií rodného listu dítěte do školy níže uvedenými způsoby doručení.

Pozn.: Pro ověření totožnosti dítěte požadujeme doložit prostou kopii rodného listu dítěte. Pokud dítě zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění zastupovat dítě kopií rozhodnutí soudu.

 • do datové schránky školy: cirmmyt

Pozn.: nutno odeslat z datové schránky zřízené pro fyzickou osobu nikoli pro právnickou osobu, zřízení datové schránky možné zdarma na https://chcidatovku.cz/

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (reditel@zspasirskajbc.cz)

Pozn:. při zaslání žádosti emailem bez elektronického podpisu je nutné do 5 dnů tuto žádost potvrdit podpisem zákonného zástupce),

 • poštou (datum odeslání nejpozději 6. 4. 2021),
 • do poštovní schránky školy u hlavního vchodu (Pasířská 72),
 • jiný způsob předání žádosti možno domluvit telefonicky 484 846 334, 731 449 104.

4. Výsledky správního řízení o přijetí/nepřijetí do 1. ročníku základního vzdělávání budou zveřejněny na webových stránkách www.zspasirskajbc.cz a vyvěšeny v tištěné podobě u hlavního vchodu školy nejdříve dne 7. 5. 2021 ve 12 hodin. Na základě dodaných formulářů vystavíme na žádost zákonného zástupce Rozhodnutí o přijetí dítěte.

Po skončení mimořádných opatření bude uspořádáno setkání se přijatými žáky zaměřené na seznámení s prostředím školy.


Budete–li žádat  o odklad  zahájení povinné školní docházky Vašeho dítěte na naší škole, postupujte následovně:

1. Klikněte na  odkaz pod nadpisem  ZAPSAT DÍTĚ ONLINE.

2. Vyplňte všechny požadované údaje a nezapomeňte zaškrtnout budeme žádat pro dítě odklad a odešlete žádosti.

3. Na Vámi uvedený email Vám bude doručeno potvrzení o odeslání žádostí.  Stáhněte si obě žádosti, doplňte prázdná fialová pole (nutno vyplnit osobní data minimálně jednoho zákonného zástupce – povinné údaje k zahájení správního řízení, ostatní údaje jsou nepovinné), vytiskněte, podepište. Přiložte prostou kopii rodného listu dítěte.

Pozn.: Pro ověření totožnosti dítěte požadujeme doložit prostou kopii rodného listu dítěte.  Pokud dítě zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění zastupovat dítě kopií rozhodnutí soudu.

 • do datové schránky školy: cirmmyt

Pozn.: nutno odeslat z datové schránky zřízené pro fyzickou osobu nikoli pro právnickou osobu, zřízení datové schránky možné zdarma na https://chcidatovku.cz/

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (reditel@zspasirskajbc.cz),

(pozn:. při zaslání žádosti emailem bez elektronického podpisu je nutné do 5 dnů tuto žádost potvrdit podpisem zákonného zástupce),

 • poštou (datum odeslání nejpozději 6. 4. 2021),
 • do poštovní schránky školy u hlavního vchodu (Pasířská 72),
 • jiný způsob předání žádosti možno domluvit telefonicky 484 846 334, 731 449 104.

4. Přiložte k žádosti doporučení k odkladu zahájení školní docházky dítěte (originály)

 • z pedagogicko-psychologické poradny,
 • od dětského lékaře.

 5. Vše doručte do školy výše uvedenými způsoby doručení uvedenými v bodě 3.

6. Výsledky správního řízení o přijetí/nepřijetí do 1. ročníku základního vzdělávání budou zveřejněny na webových stránkách www.zspasirskajbc.cz a vyvěšeny v tištěné podobě u hlavního vchodu školy nejdříve dne 7. 5. 2021 ve 12 hodin.

Rozhodnutí o odkladu zahájení povinné školní docházky je možné vydat až po dodání obou výše uvedených doporučení (viz bod 4).


Kritéria pro přijetí žáků k zahájení povinné školní docházky (do 1. ročníku) v Základní škole Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace:

 1. trvalé bydliště ve spádové oblasti
 2. starší sourozenec je aktuálně žákem této školy
 3. los

Pro školní rok 2021/2022 plánujeme s ohledem na kapacitu tříd a probíhající inkluzi přijmout celkem maximálně 54 žáků (2 třídy).

Mgr. Jitka Šťovíčková, ředitelka školy

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

11.04.2021 - Jak postupovat při zjištění pozitivního výsledku při testování ve škole
07.04.2021 - ORGANIZACE VÝUKY OD 12. DUBNA 2021 - AKTUALIZACE
26.03.2021 - Den otevřených dveří online
18.03.2021 - ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
12.03.2021 - PROJEKT POMÁHÁME POHYBEM BARUNCE V CÍLI

 

Novinky

Pomáháme Barunce a Viktorce
11.03.2021
Vicemistr ČR v krosu Richard Hübner
13.12.2020

 

ZŠ Pasířská