Zápis dětí do 1. ročníku základních škol V Jablonci n. N. na školní rok 2021 - 2022

04
03/ 2021

ODBOR HUMANITNÍ, ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

MAGISTRÁTU MĚSTA JABLONEC NAD NISOU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

oznamuje, že

   Z Á P I S

dětí do 1. ročníků základních škol v Jablonci nad Nisou na školní rok 2021 – 2022

p r o b ě h n e

v souladu s Obecně závaznou vyhláškou o školských obvodech ZŠ v Jablonci nad Nisou

ve čtvrtek dne 8. dubna 2021

od 12.00 do 18.00 hodin na těchto základních školách:

 

 • ZŠ Jbc, Liberecká 26                                              
 • ZŠ Jbc, Pivovarská 15
 • ZŠ Jbc, 5. května 76 -  v budově Sokolí 9                                                 
 • ZŠ Jbc - Kokonín, Rychnovská 216 - v budově Rychnovská 215
 •    - v budově Janáčkova 42
 • ZŠ Jbc, Na Šumavě 43 - v budově Švédská 12                                   
 • ZŠ Jbc - Mšeno, Arbesova 30
 • ZŠ Jbc, Pasířská 72                                                  
 • ZŠ Jbc - Rýnovice, Pod Vodárnou 10
 • ZŠ Jbc - Mšeno, Mozartova 24

Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36 zák. č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které dovrší do 31. 8. 2021 šestý rok věku, k povinné školní docházce.

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl v minulém roce povolen odklad povinné školní docházky, musí rovněž přihlásit dítě k plnění povinné školní docházky.

Zákonný zástupce bude podávat elektronickou žádost k zápisu svého dítěte k plnění povinné školní docházky. Následně vytištěnou a podepsanou žádost předá základní škole.


29. 3. 2021 budou na webových stránkách jabloneckých základních škol i webu města zveřejněny podrobné informace k zápisu.


Konečné rozmístění dětí do l. tříd bude provedeno v souladu s OZV o školských obvodech ZŠ a s přihlédnutím k počtu míst na příslušných školách; u škol s odloučenými pracovišti o rozmístění dětí rozhodne ředitel/ka školy.

Základní školy budou přijímat děti dle těchto jednotných kritérií:

 • trvalý pobyt v příslušném školském obvodu
 • sourozenec již navštěvující školu
 • v případě většího počtu přihlášených bude provedeno losování

   

Zápis do 1. ročníku v soukromé základní škole A. Bratršovského

p r o b ě h n e

ve středu dne 7. dubna 2021 od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin

na Základní škole Antonína Bratršovského, Opletalova 1266/4, Jablonec nad Nisou

 

Mgr. Zdeňka Květová  v.r.

vedoucí oddělení školství

Soubory ke stažení

 

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

11.04.2021 - Jak postupovat při zjištění pozitivního výsledku při testování ve škole
07.04.2021 - ORGANIZACE VÝUKY OD 12. DUBNA 2021 - AKTUALIZACE
26.03.2021 - Den otevřených dveří online
18.03.2021 - ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
12.03.2021 - PROJEKT POMÁHÁME POHYBEM BARUNCE V CÍLI

 

Novinky

Pomáháme Barunce a Viktorce
11.03.2021
Vicemistr ČR v krosu Richard Hübner
13.12.2020

 

ZŠ Pasířská