Zájezdy do Anglie ve školním roce 2019/2020

02
06/ 2020

Zájezdy do Anglie byly ve školním roce 2019/2020 zrušeny. Následně byly s CK řešeny stornopoplatky za zájezdy, popř. přesuny termínů - viz níže.


Anglie - CK BOCA, termín: květen 2020, Mgr. D. Janáčková

Všem účastníkům zájezdu byla do týdne po odstoupení od smlouvy vrácena po odečtení stornopoplatku ve výši 1400,- Kč uhrazená částka za zájezd. Stornopoplatky měly být účastníkům z 80% zaplaceny z pojištění uzavřeného u pojišťovny Kooperativy. 

Pojišťovna Kooperativa se vyjádřila k našemu uplatnění nároku vyplývajícího ze vzájemně uzavřené smlouvy negativně a požaduje úhradu stornopoplatků pojištěným osobám po CK BOCA. 

Vzhledem k velmi serioznímu jednání ze strany CK BOCA a naopak velmi striktnímu a rozporuplnému vyjádření pojišťovny Kooperativa se přikláním k tomuto řešení:

Nepožadovat po CK úhradu stornopoplatků. CK BOCA nám doporučila využít v případě zájmu služeb advokátní kanceláře CIKR Praha, která nám své služby nabídla formou podílové odměny, tj. že za jejich právní služby ve věci náhrady škody uhradí pojištěný pouze v případě vymožené kompenzace a to s podílem z vymožené částky ve výši 25% (280,- Kč).

S výše uvedenou advokátní kanceláří jsem v kontaktu a vyčkáváme na počet žalujících stran, který musí být dostatečně velký, aby došlo k pokrytí nákladů spojených s případným soudním sporem.


Anglie - CK TEEway, termín: červen 2020, Mgr. D. Chvátalová

Zájezd byl po dohodě s CK Teeway, zákonných zástupců naší školy a ZŠ v Železném Brodě přesunut na termín 31. 5.  - 5. 6. 2021. 

Dodatek smlouvy bude zákonným zástupcům doručen v nejbližší době poštou - e-mailem. Žádáme o jeho doplnění, podepsání a jednoho výtisku zaslání zpět CK TEEway.

Děkujeme.


Věřím, že se nám podaří zvládnout vyřízení všech těchto nepříjemných dopadů koronaviru a brzy pro nás všechny nastanou opět časy svobodného cestování.

Děkuji za pochopení i spolupráci všem zúčastněným stranám.

Mgr. Jitka Šťovíčková, ředitelka školy

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

11.04.2021 - Jak postupovat při zjištění pozitivního výsledku při testování ve škole
07.04.2021 - ORGANIZACE VÝUKY OD 12. DUBNA 2021 - AKTUALIZACE
26.03.2021 - Den otevřených dveří online
18.03.2021 - ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
12.03.2021 - PROJEKT POMÁHÁME POHYBEM BARUNCE V CÍLI

 

Novinky

Pomáháme Barunce a Viktorce
11.03.2021
Vicemistr ČR v krosu Richard Hübner
13.12.2020

 

ZŠ Pasířská