Zahájení školního roku 2020/2021

29
08/ 2020

I přes nepříznivé statické údaje týkající se šíření COVID-19 v České republice zahájíme šk. rok 2020/2021 standardně s mírným omezením a nastavením mimořádných opatření pro tento den.


V 7.35 hodin bude umožněn vstup žákům 1. ročníku s jejich zákonnými zástupci.

Žáci dalších ročníků budou do budovy školy vpuštěni v 7.45 hodin a přesunou se do své kmenové třídy.

V 8.00  hodin proběhne zahájení školního roku ve všech třídách.

V 8.45 hodin bude zahájení školního roku 2020/2021 ukončeno.

V čase 10.00 hodin až 12.00 hodin budou vydávány obědy.

Školní družina bude fungovat v čase od 6.00 hodin do 16.00 hodin.


 

Vstup žáků a zaměstnanců školy bez roušek!

Cizí osoby vstup do školy v roušce a po použití dezinfekce rukou ve vestibulu školy!

 


Mimořádná opatření platná 1. 9. 2020 pro žáky 1. ročníku a jejich doprovod:  

Do školy bude povolen vstup pouze zákonným zástupcům žáků (nikoli dalšímu doprovodu-prarodiče, tety apod.), kteří budou mít nosní a ústní dutiny zakryty rouškou. Při vstupu do budovy použijí dezinfekci.

Přivítání prvňáčků proběhne velmi krátce a poté budou zákonní zástupci vyzváni k vyřízení záležitostí ve školní jídelně a školní družině.

Děkujeme za pochopení při nastavení mimořádných opatření.


Po dlouhém odloučení nás všech se na vás těšíme!

učitelé ZŠ Pasířská

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

27.11.2020 - Stravování žáků při distanční výuce
26.11.2020 - Organizace výuky od 30. 11. 2020
21.11.2020 - NÁVRAT ŽÁKŮ DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL
12.11.2020 - Návrat žáků 1. ročníku a 2. ročníku do školy
03.11.2020 - Přehled subjektů zajišťujících péči o děti, mládež v nouzovém režimu

 

Novinky

MČR družstev a stříbrné st. žákyně
05.10.2020
MČR žactva
21.09.2020

 

ZŠ Pasířská