Zahájení školního roku 2020/2021

29
08/ 2020

I přes nepříznivé statické údaje týkající se šíření COVID-19 v České republice zahájíme šk. rok 2020/2021 standardně s mírným omezením a nastavením mimořádných opatření pro tento den.


V 7.35 hodin bude umožněn vstup žákům 1. ročníku s jejich zákonnými zástupci.

Žáci dalších ročníků budou do budovy školy vpuštěni v 7.45 hodin a přesunou se do své kmenové třídy.

V 8.00  hodin proběhne zahájení školního roku ve všech třídách.

V 8.45 hodin bude zahájení školního roku 2020/2021 ukončeno.

V čase 10.00 hodin až 12.00 hodin budou vydávány obědy.

Školní družina bude fungovat v čase od 6.00 hodin do 16.00 hodin.


 

Vstup žáků a zaměstnanců školy bez roušek!

Cizí osoby vstup do školy v roušce a po použití dezinfekce rukou ve vestibulu školy!

 


Mimořádná opatření platná 1. 9. 2020 pro žáky 1. ročníku a jejich doprovod:  

Do školy bude povolen vstup pouze zákonným zástupcům žáků (nikoli dalšímu doprovodu-prarodiče, tety apod.), kteří budou mít nosní a ústní dutiny zakryty rouškou. Při vstupu do budovy použijí dezinfekci.

Přivítání prvňáčků proběhne velmi krátce a poté budou zákonní zástupci vyzváni k vyřízení záležitostí ve školní jídelně a školní družině.

Děkujeme za pochopení při nastavení mimořádných opatření.


Po dlouhém odloučení nás všech se na vás těšíme!

učitelé ZŠ Pasířská

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

11.04.2021 - Jak postupovat při zjištění pozitivního výsledku při testování ve škole
07.04.2021 - ORGANIZACE VÝUKY OD 12. DUBNA 2021 - AKTUALIZACE
26.03.2021 - Den otevřených dveří online
18.03.2021 - ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
12.03.2021 - PROJEKT POMÁHÁME POHYBEM BARUNCE V CÍLI

 

Novinky

Pomáháme Barunce a Viktorce
11.03.2021
Vicemistr ČR v krosu Richard Hübner
13.12.2020

 

ZŠ Pasířská