Vrácení poplatků za školní družinu, zájmové kroužky organizované ZŠ a tréninky ŠAK

26
04/ 2020

Vzhledem k uzavření škol z nařízení vlády ke dni 11. 3. 2020 bude zákonným zástupcům žáků vrácena poměrná část poplatků za školní družinu, zájmové kroužky pořádané ZŠ Pasířská a neuskutečněné tréninky ŠAK.


S ohledem na stávající situaci budou částky vypláceny v hotovosti či převodem na účet (dle předem domluveného způsobu s vedením školy či vedoucím zájmového kroužku) v červnu pouze zákonným zástupcům žáků 9. ročníků a zákonným zástupcům žáků, kteří v příštím roce nebudou plnit školní povinnou školní docházku v naší škole, popř. zákonným zástupcům žáků, kteří ukončí své členství v ŠAK nebo zájmovém kroužku organizovaném ZŠ Pasířská ve školním roce 2019/2020.  U ostatních žáků bude provedená platba za výše uvedené činnosti v období leden – březen považována za zálohu pro následující období, tj. od září do prosince roku 2020.

Pokud ukončí žák docházku ve školní družině bude zákonnému zástupci vrácena poměrná část zaplaceného poplatku v září školního roku 2020/2021.


Důležitá informace pro školní rok 2020/2021:

     Pro všechny ročníky 1. stupně budou organizovány atletické přípravky, tj. pro žáky                 1.-5.ročníku.

 

 

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

11.04.2021 - Jak postupovat při zjištění pozitivního výsledku při testování ve škole
07.04.2021 - ORGANIZACE VÝUKY OD 12. DUBNA 2021 - AKTUALIZACE
26.03.2021 - Den otevřených dveří online
18.03.2021 - ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
12.03.2021 - PROJEKT POMÁHÁME POHYBEM BARUNCE V CÍLI

 

Novinky

Pomáháme Barunce a Viktorce
11.03.2021
Vicemistr ČR v krosu Richard Hübner
13.12.2020

 

ZŠ Pasířská