Volby do školské rady Základní školy Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace

11
10/ 2020

Dne 5. 11. 2020 proběhnou volby do školské rady Základní školy Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace. 


Ředitelka školy přijímá do středy 21. 10.2020 nominace kandidátů zákonných zástupců žáků školy (dále "oprávněné osoby")  a nominace kandidátů pedagogických pracovníků.

Kandidáta pro volby do školské rady může navrhovat každý zletilý člen, dále jen "navrhovatel". Navrhovatel může navrhovat více kandidátů. Navrhovatelem může být i kandidát. Návrhy se podávají nejpozději 15 dnů přede dnem voleb do školské rady ředitelce školy.


Návrh musí obsahovat:

a) jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu navrhovatele,

b) u kandidátů z řad pedagogů jméno a příjmení,

c) u kandidátů z řad oprávněných osob: jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého  bydliště,

d) podpis navrhovatele.

K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy žádné překážky volitelnosti, popřípadě, že tyto překážky pominou ke dni voleb.

Mgr. Jitka Šťovíčková, ředitelka školy

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

22.10.2020 - Aktuality ohledně OČR
20.10.2020 - Sběr papíru
20.10.2020 - Informace ohledně povinnosti zapojit se do distanční výuky
14.10.2020 - Postup při čerpání OČR v době uzavření škol
14.10.2020 - Stravování žáků během distanční výuky

 

Novinky

MČR družstev a stříbrné st. žákyně
05.10.2020
MČR žactva
21.09.2020

 

ZŠ Pasířská