Volby do školské rady Základní školy Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace

11
10/ 2020

Dne 5. 11. 2020 proběhnou volby do školské rady Základní školy Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace. 


Ředitelka školy přijímá do středy 21. 10.2020 nominace kandidátů zákonných zástupců žáků školy (dále "oprávněné osoby")  a nominace kandidátů pedagogických pracovníků.

Kandidáta pro volby do školské rady může navrhovat každý zletilý člen, dále jen "navrhovatel". Navrhovatel může navrhovat více kandidátů. Navrhovatelem může být i kandidát. Návrhy se podávají nejpozději 15 dnů přede dnem voleb do školské rady ředitelce školy.


Návrh musí obsahovat:

a) jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu navrhovatele,

b) u kandidátů z řad pedagogů jméno a příjmení,

c) u kandidátů z řad oprávněných osob: jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého  bydliště,

d) podpis navrhovatele.

K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy žádné překážky volitelnosti, popřípadě, že tyto překážky pominou ke dni voleb.

Mgr. Jitka Šťovíčková, ředitelka školy

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

11.04.2021 - Jak postupovat při zjištění pozitivního výsledku při testování ve škole
07.04.2021 - ORGANIZACE VÝUKY OD 12. DUBNA 2021 - AKTUALIZACE
26.03.2021 - Den otevřených dveří online
18.03.2021 - ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
12.03.2021 - PROJEKT POMÁHÁME POHYBEM BARUNCE V CÍLI

 

Novinky

Pomáháme Barunce a Viktorce
11.03.2021
Vicemistr ČR v krosu Richard Hübner
13.12.2020

 

ZŠ Pasířská