Školní kolo matematické olympiády

19
12/ 2019

Š K O L N Í     K O L O      M A T E M A T I C K É      O L Y M P I Á D Y

Školního kola MO kategorií 5.+9.r.se zúčastnilo 9 páťáků a 5 deváťáků.
Do okresního kola, které bude na konci ledna 2020 na gymnáziu Dr.A.Ran-
dy, postupují : Lukáš Brejcha(5.A), Nikola Havlíková, Lukáš Litera a Lu-
cie Nádvorníková(všichni 5.B), dále Kristýna Čížková, Štěpán Horák a Ve-
ronika Hornová(všichni 9.A). Blahopřejeme a držíme palce v okresním
kole.

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

23.01.2020 - Pomozte nám-sbírka pro útulek Dášenka
23.01.2020 - Atletická přípravka
16.01.2020 - Okresní kolo dějepisné olympiády
09.01.2020 - Další omezení sběru papíru
08.01.2020 - Mléko do škol

 

Novinky

Jablonecká hala 2020 a naši prvňáčci + výzva
22.01.2020
Zimní běžkařské soustředění 2020
13.01.2020

 

ZŠ Pasířská