PROVOZ A VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

02
09/ 2020

Vzhledem k epidemiologické situaci v České republice a nepředvídatelnému vývoji šíření onemocnění COVID-19 vydalo MŠMT metodický pokyn "Provoz škol a školských zařízení pro školní rok 2020/2021 vzhledem ke COVID-19", jehož záměrem i cílem je omezit šíření onemocnění COVID-19.

Vedení školy seznámilo pedagogy, žáky a jejich zákonné zástupce s požadovanými opatřeními a doporučeními a shrnulo je v dokumentu "Provoz a vnitřní řežim školy ve školním roce 2020/2021". V tomto dokumentu vymezilo pravidla a povinnosti pro všechny výše uvedené strany (žáky, zákonné zástupce a školu).

Všem žákům naší školy byl tento dokument předán v tištěné podobě. Žádáme zákonné zástupce, aby si ho podrobně prostudovali a seznámili se podrobně s jeho obsahem, podepsali a dokument poslali zpět do školy (předat třídnímu učiteli).


Informace k potvrzování alergií žáků 

Dle sdělení právníka Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky je právně dostačující „Čestné prohlášení rodičů“ (ke stažení níže), které by mělo být obsahovat, že dítě je v péči alergologického lékaře  a že v případě akutního respiračního onemocnění s teplotami se zákonný zástupce bez prodlení obrátí na dětského ošetřujícího lékaře.

Nepožadujeme doložení lékařskou zprávou ani kopií očkovacího průkazu!!!


Děkujeme za prostudování a za spolupráci při zvládání pro nás všechny nepředvídatelné a nejisté doby.

Mgr. Jitka Šťovíčková, ředitelka školy

Soubory ke stažení

 

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

11.04.2021 - Jak postupovat při zjištění pozitivního výsledku při testování ve škole
07.04.2021 - ORGANIZACE VÝUKY OD 12. DUBNA 2021 - AKTUALIZACE
26.03.2021 - Den otevřených dveří online
18.03.2021 - ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
12.03.2021 - PROJEKT POMÁHÁME POHYBEM BARUNCE V CÍLI

 

Novinky

Pomáháme Barunce a Viktorce
11.03.2021
Vicemistr ČR v krosu Richard Hübner
13.12.2020

 

ZŠ Pasířská