Přijímací řízení 2020/2021 - informace pro zákonné zástupce žáků 5. a 9. ročníků

21
04/ 2020

Pozor změny!

  1. Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednu, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (Cermat).
  2. Školní přijímací zkoušku koná uchazeč na každé škole uvedené v přihlášce (např. tělesná výchova, anglický jazyk apod.).
  3. Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole (Cermat).
  4. Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní MŠMT, náhradní termín školní přijímací zkoušky stanoví ředitel školy.
  5. Další kola se konají beze změny (vyhlašuje je stř. škola podle množství volných míst individuálně, info na webu dané školy).
  6. Výsledky bude mít Cermat do 7 kalendářních dní.
  7. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kaledndářních dnů.
  8. Proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke vzdělávání se nelze odvolat! (pozor pouze zkrácení administrativy!)
  9. Uchazeč může uplatnit svůj zápisový lístek OPAKOVANĚ (nemusíte čekat na odvolání, pouze budete sledovat seznam přijatých žáků nebo náhradní termíny přijímacího řízení).
  10. Zápisový lístek musí uchazeč odevzdat do 5 pracovních dnů!

Mgr. Miroslava Machová

V případě nejasností mě kontaktuje na e-mailu machova.miroslava @zspasirskajbc.cz

 

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

11.04.2021 - Jak postupovat při zjištění pozitivního výsledku při testování ve škole
07.04.2021 - ORGANIZACE VÝUKY OD 12. DUBNA 2021 - AKTUALIZACE
26.03.2021 - Den otevřených dveří online
18.03.2021 - ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
12.03.2021 - PROJEKT POMÁHÁME POHYBEM BARUNCE V CÍLI

 

Novinky

Pomáháme Barunce a Viktorce
11.03.2021
Vicemistr ČR v krosu Richard Hübner
13.12.2020

 

ZŠ Pasířská