Organizace výuky žáků 1. stupně pro období od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020

20
05/ 2020
Zveřejňujeme informace k organizaci výuky žáků 1. stupně Základní školy Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace pro období od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020.
 
V přílohách naleznete:
- rozdělení žáků do skupin
- plánek vstupů s uvedením časů
- Dodatek ke školnímu řádu č. 1. platný od 11. 5. 2020
čestné prohlášení - nutno odevzdat v den nástupu žáka do školy, uvést datum nástupu žáka do školy
 

Vzhledem k sestavení skupin žáků podle požadavků zákonných zástupců na odpolední vzdělávání, stravování a maximální povolený počet žáků ve skupině nebylo v personálních možnostech vedení školy zajistit homogenní skupiny tvořené pouze žáky jedné třídy. Žádáme Vás , abyste rozdělení do těchto skupin respektovali i s udáním časů pro příchod do školy, času oběda i odpoledních odchodů ze školy a rozvrhu hodin upraveného pro toto období. 


Odchody ze školy:

- po výuce: hlavním vchodem

- po obědě: zadním vchodem u družiny

- po odpoledním vzdělávání: hlavním vchodem (pouze v celou hodinu, tj. ve 14.00, 15.00, 16.00 hodin)


Nezapomeňte své dítě vybavit dvěma rouškami v igelitových sáčcích, igelitovou taškou na boty. Děkujeme. 

 

Veškeré informace Vám byly zaslány e-mailem třídními učitelkami..

 

Mgr. Jitka Šťovíčková, ředitelka školy

Mgr. Ladislav Chmelík, zástupce ředitelky školy

 

Soubory ke stažení

 

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

28.05.2020 - Atletika 2020/2021
27.05.2020 - Nabídka příměstských táborů a příspěvku statutárního města Jablonec n.N. pro žáky 1. ročníku
25.05.2020 - Obnovení provozu školních linek
24.05.2020 - ONLINE VÝUKA pro žáky 2. stupně
20.05.2020 - Organizace výuky žáků 1. stupně pro období od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020

 

Novinky

Kalendář závodů dráha 2020
19.05.2020
Reorganizace _Dobrovolné tréninky
07.05.2020

 

ZŠ Pasířská