Organizace výuky pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020 do konce školního roku 2019/2020

04
06/ 2020

Zveřejňujeme informace k dobrovolné docházce žáků 2. stupně  do školy pro období 8. 6. do konce školního roku 2019/2020.


V termínu 8. - 19. 6. 2020 bude výuka probíhat formou konzultačních hodin v předmětech matematika, fyzika a chemie. I nadále bude pokračovat pro všechny žáky vzdělávání na dálku formou online hodin a formou samostudia. Pokud má žák obtíže se zvládáním učiva v jiných předmětech, je možné si s vyučujícím domluvit konzultaci online či osobní setkání ve škole.

Věnujte zvýšenou pozornost upraveným rozvrhům hodin (především pro 6. a 9. ročníky) - viz přílohy. Výuka bude probíhat ve školních skupinách - složení skupin viz příloha.

V termínu od 22. 6. 2020 budou probíhat pouze třídnické hodiny s možnosti vyzvednutí všech osobních věcí ze třídy a šatní skříňky.


Podmínky docházky pro všechny žáky 2. stupně, kteří se budou účastnit konzultačních či třídnických hodin:

  • odevzdání čestného prohlášení o neexistenci virového onemocnění a seznámením s rizikovými faktory v den nástupu žáka do školy (doplňte datum nástupu dítěte do školy a podpis zákonného zástupce)
  • vybavení žáka dvěma rouškami v igelitových sáčcích,
  • vybavení žáka igelitovou taškou na boty,
  • seznámení s Dodatkem školního řádu č. 1 - se zaměřením na bod 7,
  • stravování pro žáky 2. stupně není zajištěno (z důvodu prostorových a organizačních podmínek),
  • příchod ke škole vždy 30 minut před zahájením konzultační hodiny, vstup do školy vedlejším vchodem u učebny chemie a fyziky (tj. v 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30).

V případě nejasností kontaktujte třídního učitele, popř. ředitelku školy (606 561 921).

Mgr. Jitka Šťovíčková, ředitelka školy

 

 

 

 

Soubory ke stažení

 

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

19.06.2020 - Organizace výuky od 22. 6. 2020 a vydávání vysvědčení
09.06.2020 - Hodnocení výsledků žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
08.06.2020 - Informační schůzky pro zákonné zástupce budoucích žáků I. tříd a VI. tříd
04.06.2020 - Organizace výuky pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020 do konce školního roku 2019/2020
02.06.2020 - Zájezdy do Anglie ve školním roce 2019/2020

 

Novinky

#SpoluNaStartu
02.06.2020
Kalendář závodů dráha 2020
19.05.2020

 

ZŠ Pasířská