Organizace výuky pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020

29
05/ 2020

Vážení rodiče,

vedení školy zvážilo prostorové a personální možnosti k zajištění výuky žáků 2. stupně Základní školy Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace a rozhodlo se nabídnout žákům 2. stupně všech ročníků konzultační hodiny matematiky, fyziky a chemie. Tyto předměty považujeme za náročné pro samostudium žáků. Při obtížích se vzděláváním na dálku v jiných předmětech je možné kontaktovat vyučujícího předmětu a domluvit si individuální konzultaci (dle možností vyučujícího).

Docházka žáků do školy bude dobrovolná. Pokud zákonný zástupce přihlásí své dítě na konzultační hodiny výše uvedených předmětů, je žák povinen na tyto hodiny docházet. Docházka bude evidována. Žádáme zákonné zástupce, aby zvážili docházku svého dítěte do školy s ohledem na rizikovost žáka a jeho rodiny. Pokud žák zvládá vzdělávání na dálku, není nutné, aby do školy docházel.

 Do školních skupin o maximálním počtu 15 žáků budou přednostně přijímáni žáci, kteří mají se zvládáním distanční formy vzdělávání obtíže. Složení skupin je plně v kompetenci vyučujícího předmětu a vedení školy. Zahájit docházku do školy na výuku matematiky bude umožněno pouze všem žákům 6. a 9. ročníků. Složení skupin bude zveřejněno na webových stránkách školy ve čtvrtek 4. 6. 2020.

Způsob přihlášení:

zaslat přihlášku (viz příloha) na e-mailovou adresu do 2. 6. 2020

- M:      6. ročníky – marx.jiri@zspasirskajbc.cz

            7. ročníky – vojtechova.alena@zspasirskajbc.cz

            8. ročníky – hoskovcova.marie@zspasirskajbc.cz

            9. ročníky – drabek.vladimir@zspasirskajbc.cz

- F:      pro všechny ročníky - vojtechova.alena@zspasirskajbc.cz

- CH:   pro 8. a 9. ročníky - hoskovcova.marie@zspasirskajbc.cz

V rozvrzích hodin (viz příloha, popř. možnost vyzvednutí ve vstupní hale školy v tištěné podobě) jsme zkoordinovali vyučovací hodiny online a vyučovací hodiny s osobní účastí ve škole. Není v našich silách zajistit vzdělávání s docházkou do školy pro všechny žáky 2. stupně, proto i nadále bude probíhat pro všechny žáky 2. stupně vzdělávání na dálku v kombinaci výuky online a samostudia se zpětnou vazbou od vyučujícího (zasílání správných řešení a postupů, kontrola).

Pro žáky 2. stupně docházející na konzultační hodiny do školy bude platit Dodatek školního řádu č. 1 platný od 11. 5. 2020, který upravuje provoz a vnitřní řád školy a školní jídelny. Je nutné především dodržovat přísná hygienická pravidla. Stravování pro žáky 2. stupně nebude zajištěno. Důvodem je omezení prolínání a mísení skupin žáků a časové i prostorové možnosti školní jídelny pro výdej obědů dle stanovených pravidel v metodickém pokynu MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Děkujeme za pochopení.

vedení školy

Soubory ke stažení

 

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

11.04.2021 - Jak postupovat při zjištění pozitivního výsledku při testování ve škole
07.04.2021 - ORGANIZACE VÝUKY OD 12. DUBNA 2021 - AKTUALIZACE
26.03.2021 - Den otevřených dveří online
18.03.2021 - ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
12.03.2021 - PROJEKT POMÁHÁME POHYBEM BARUNCE V CÍLI

 

Novinky

Pomáháme Barunce a Viktorce
11.03.2021
Vicemistr ČR v krosu Richard Hübner
13.12.2020

 

ZŠ Pasířská