Organizace výuky od 4. 1. 2021

30
12/ 2020

Od pondělí 4. 1. 2021 bude probíhat vzdělávání žáků v tomto režimu:

  • žáci 1. a 2. ročníku prezenční formou dle platných rozvrhů hodin (omezení v TV)
  • žáci 3. – 9. ročníku distanční formou dle upravených rozvrhů hodin – viz níže

Upravené rozvrhy hodin pro žáky 1. stupně (3. – 5. ročník) jsou v kompetenci třídních učitelek. Týdenní plány a upravené rozvrhy budou zaslány na žákovský e-mail či vloženy do učebny (Classroom).

Rozvrhy hodin pro 2. stupeň byly již upraveny pro distanční výuku v období rotační výuky. Platí nadále tytéž rozvrhy hodin a pro 9. ročník byly doplněny.Povinnosti žáka při prezenční formě vzdělávání:

  • mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku (i během výuky)
  • mít s sebou náhradní roušku uloženou v igelitovém sáčku
  • hlásit okamžitě změnu zdravotního stavu zaměstnanci školy
  • dodržovat mimořádná hygienická opatření (mytí rukou a jejich dezinfekce, rozestupy)

Vstupy do školy – běžnými vchody v doporučených časech:

Do školy přicházejte s minimální časovou rezervou a nevytvářejte u budovy hloučky.

1. stupeň – hlavní vchod:

7. 40 hod.            1. ročník

7.45 hod.             2. ročník 

TV: Výuka bude probíhat dle platných rozvrhů hodin. Při TV bude změněna náplň hodin dle úvahy vyučujícího – vycházka, vysvětlení pravidel, osobnosti sportu, 1. stupeň: procvičení či vysvětlení nezvládnutého učiva apod.

HV: Výuka bude probíhat bez zpěvu. Náplní hodin bude hudební nauka a teorie, poslechové a rytmické činnosti apod.

AJ: S ohledem na požadavek zachování homogenních skupin bude výuka probíhat v odlišných skupinách, tedy případně i pod vedením jiného vyučujícího.


  • Organizace školní družiny žáků 1. a 2. ročníku

anní a odpolední družina bude i při požadavku zachování homogenních skupin v provozu v běžném čase, tj. od 6.00 hodin a do 16.00 hod.


Povinnosti žáků při distanční formě vzdělávání:

  • účastnit se on-line výuky dle rozvrhu
  • odevzdávat zadané úkoly při samostudiu v určeném termínu

  • Organizace výuky žáků 2. stupně

ROZVRHY HODIN - distanční výuka

Třída: 6.A

 

8.00 - 8.45

8.55 – 9.40

10.00 – 10.45

10.55 – 11.40

11.50 – 12.35

PONDĚLÍ

 

Čj

Mašková

M

Drábek

 D

Černý

 

ÚTERÝ

 

 

 Př

Chmelík

M

Drábek

 

STŘEDA

Čj

Mašková

Aj

vyučující Aj

M

Drábek

 

 

ČTVRTEK

M

Drábek

 

 Z

Matějčková

Aj

vyučující Aj

 

PÁTEK

M

Drábek

Čj

Mašková

 F

Vojtěchová

 

 

 

Třída: 6.B

 

8.00 - 8.45

8.55 – 9.40

10.00 – 10.45

10.55 – 11.40

11.50 – 12.35

12.45 – 13.30

PONDĚLÍ

 

 

 Z

Matějčková

M

Drábek

 

 

ÚTERÝ

Čj

Mašková

 

M

Drábek

 

 

Chmelík

STŘEDA

 D

Černý

Aj

vyučující Aj

 

M

Drábek

 

 

ČTVRTEK

 

Čj

Mašková

 

Aj

vyučující Aj

M

Drábek

 

PÁTEK

Čj

Mašková

 

M

Drábek

F

Vojtěchová

 

 

 

Třída: 7.A

 

8.00 - 8.45

8.55 – 9.40

10.00 – 10.45

10.55 – 11.40

11.50 – 12.35

PONDĚLÍ

M

Urcikánová

Čj

Formánková

 

 

 Př

Chmelík

ÚTERÝ

M

Urcikánová

 

Nj

Mašková

Černý

 Aj

vyučující Aj

 

STŘEDA

Čj

Formánková

M

Urcikánová

 

 

 

ČTVRTEK

 

 

Čj

Formánková

M

Urcikánová

Z

Krotilová 

PÁTEK

D

Černý

F

Vojtěchová

Aj

vyučující Aj

 

 

 

Třída: 7.B

 

8.00 - 8.45

8.55 – 9.40

10.00 – 10.45

10.55 – 11.40

11.50 – 12.35

PONDĚLÍ

Čj

Krotilová

M

Urcikánová

F

Vojtěchová 

 

         NJ

        Černý

Mašková

ÚTERÝ

Čj

Krotilová

M

Urcikánová

 

 Aj

vyučující Aj

 

STŘEDA

M

Urcikánová

Čj

Krotilová

 

D

 Krotilová 

 

ČTVRTEK

Matějčková 

M

Urcikánová

 

 

 

PÁTEK

 Z

Krotilová

 

Aj

vyučující Aj

 

 

 

Třída: 8.A

 

8.00 - 8.45

8.55 – 9.40

10.00 – 10.45

10.55 – 11.40

11.50 – 12.35

12.45 – 13.30

PONDĚLÍ

 

M

Vojtěchová 

Čj

Krotilová

Aj

vyučující Aj

 

 

ÚTERÝ

 

Čj

Krotilová

M

Vojtěchová

 Z

Hájek

 

 

STŘEDA

 

 

 D

Charousková

M

Vojtěchová 

 

Ch

Hoskovcová 

ČTVRTEK

Čj

Krotilová

Aj

vyučující Aj

 

 

 

 F

Vojtěchová

PÁTEK

M

Vojtěchová

 

 Př

Chmelík

     NJ

   Mašková,       Černý 

 

 

 

Třída: 8.B

 

8.00 - 8.45

8.55 – 9.40

10.00 – 10.45

10.55 – 11.40

11.50 – 12.35

12.45 – 13.30

PONDĚLÍ

M

Vojtěchová

 

Čj

Formánková

 

 

 

ÚTERÝ

Matějčková

         M

    Vojtěchová

 

Nj

Mašková

Černý

 Z

Hájek

 

STŘEDA

M

Vojtěchová

Čj

Formánková

 

 

 Aj

vyučující Aj

 

ČTVRTEK

 M

Vojtěchová

Aj

vyučující Aj

F

Vojtěchová

 

 

 

PÁTEK

 

Čj

Formánková

  D

Krotilová

  Ch

Hoskovcová

 

 

  

Třída: 9.A

 

8.00 - 8.45

8.55 – 9.40

10.00 – 10.45

10.55 – 11.40

11.50 – 12.35

12.45 – 13.30

PONDĚLÍ

Aj

Vyučující Aj

 Čj

Sikorová

M

Hoskovcová

 

 

 

ÚTERÝ

F

Vojtěchová

M

    Hoskovcová

  Aj

vyučující Aj

Čj

Sikorová

 

 

STŘEDA

 

M

Hoskovcová

 

Chmelík 

 

 D

Krotilová

ČTVRTEK

 Z

Hájek

M

    Hoskovcová

Čj

Sikorová

Nj

Mašková

Černý

 

 

PÁTEK

 

 Čj

Sikorová

M

Hoskovcová

 

 Ch

Hoskovcová

 

  

Třída: 9.B

 

8.00 - 8.45

8.55 – 9.40

10.00 – 10.45

10.55 – 11.40

11.50 – 12.35

12.45 – 13.30

PONDĚLÍ

Aj

vyučující Aj

M

    Hoskovcová

 Čj

Sikorová

 

D

Krotilová 

 

ÚTERÝ

M

    Hoskovcová

Čj

Sikorová

   Aj

vyučující Aj

 

 

 

STŘEDA

M

Hoskovcová

Čj

Sikorová

 Ch

Hoskovcová

 

 

 

ČTVRTEK

 

 F

Vojtěchová

Nj

Mašková

Černý

 M

    Hoskovcová

 Z

Matějčková

 

PÁTEK

Čj

Sikorová

 M

Hoskovcová

 

 

 

 Př

Matějčková

  

V případě nejasností kontaktujte třídního učitele či vedení školy.

Nepřestávejme věřit, že bude lépe a opět se budeme potkávat ve škole.

 

Vedení školy a učitelský sbor, vychovatelky a asistentky pedagogů

 

 

 

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

28.02.2021 - Informace k provozu škol od 27. 2. do 21. 3 2021
24.02.2021 - Sběr starých vysloužilých mobilních telefonů
24.02.2021 - Mimořádná opatření - požadavky na respirátory a roušky
22.02.2021 - Zpřístupnění svých internetových stránek
11.02.2021 - Zpřístupnění svých internetových stránek

 

Novinky

Vicemistr ČR v krosu Richard Hübner
13.12.2020
MČR družstev a stříbrné st. žákyně
05.10.2020

 

ZŠ Pasířská