Organizace výuky od 22. 6. 2020 a vydávání vysvědčení

19
06/ 2020

Od 22. 6. 2020 do konce školního roku bude výuka probíhat následovně:

  • pro všechny žáky vzdělávané distanční formou již nebudou zadávány úkoly k samostudiu
  • pro žáky 2. stupně bude ukončena on line výuka 
  • organizace výuky bude v plné kompetenci třídních učitelů či vedoucích školních skupin žáků 1. stupně

MŠMT ke dni 17. 6. 2020 povoluje:

  • předat vysvědčení všem žákům třídy najednou 
  • společné focení tříd (nezajišťuje škola)
  • rozloučení závěrečných ročníků
  • jednodenní výlety

Ve škole platí i nadále dodatek ke školnímu řádu č. 1.


Všichni účastníci výše uvedených akcí, pokud již tak neučinili při zahájení dobrovolné školní docházky do školy, musí předat před zahájením akce (i při vyzvedávání vysvědčení) čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění (ne starší 3 dnů) - viz příloha.

Čestné prohlášení je možné si v tištěné podobě vyzvednout ve vestibulu školy.


Těšíme se na osobní shledání s dětmi. Jsme rádi za možnost rozloučit se s nimi před prázdninami osobně.

Učitelé ZŠ Pasířská a vedení školy

Soubory ke stažení

 

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

11.04.2021 - Jak postupovat při zjištění pozitivního výsledku při testování ve škole
07.04.2021 - ORGANIZACE VÝUKY OD 12. DUBNA 2021 - AKTUALIZACE
26.03.2021 - Den otevřených dveří online
18.03.2021 - ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
12.03.2021 - PROJEKT POMÁHÁME POHYBEM BARUNCE V CÍLI

 

Novinky

Pomáháme Barunce a Viktorce
11.03.2021
Vicemistr ČR v krosu Richard Hübner
13.12.2020

 

ZŠ Pasířská