Organizace výuky od 22. 6. 2020 a vydávání vysvědčení

19
06/ 2020

Od 22. 6. 2020 do konce školního roku bude výuka probíhat následovně:

  • pro všechny žáky vzdělávané distanční formou již nebudou zadávány úkoly k samostudiu
  • pro žáky 2. stupně bude ukončena on line výuka 
  • organizace výuky bude v plné kompetenci třídních učitelů či vedoucích školních skupin žáků 1. stupně

MŠMT ke dni 17. 6. 2020 povoluje:

  • předat vysvědčení všem žákům třídy najednou 
  • společné focení tříd (nezajišťuje škola)
  • rozloučení závěrečných ročníků
  • jednodenní výlety

Ve škole platí i nadále dodatek ke školnímu řádu č. 1.


Všichni účastníci výše uvedených akcí, pokud již tak neučinili při zahájení dobrovolné školní docházky do školy, musí předat před zahájením akce (i při vyzvedávání vysvědčení) čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění (ne starší 3 dnů) - viz příloha.

Čestné prohlášení je možné si v tištěné podobě vyzvednout ve vestibulu školy.


Těšíme se na osobní shledání s dětmi. Jsme rádi za možnost rozloučit se s nimi před prázdninami osobně.

Učitelé ZŠ Pasířská a vedení školy

Soubory ke stažení

 

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

19.06.2020 - Organizace výuky od 22. 6. 2020 a vydávání vysvědčení
09.06.2020 - Hodnocení výsledků žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
08.06.2020 - Informační schůzky pro zákonné zástupce budoucích žáků I. tříd a VI. tříd
04.06.2020 - Organizace výuky pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020 do konce školního roku 2019/2020
02.06.2020 - Zájezdy do Anglie ve školním roce 2019/2020

 

Novinky

#SpoluNaStartu
02.06.2020
Kalendář závodů dráha 2020
19.05.2020

 

ZŠ Pasířská