Organizace střídavé výuky pro žáky 2. stupně

09
10/ 2020

Cílem střídavé výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole.

Organizace výuky pro žáky 2. stupně

12. – 16. 10. 2020

19. – 23. 10. 2020

Výuka ve škole

Výuka distančně

Výuka ve škole

Výuka distančně

6.A

6.B

6.B

6.A

7.A

7.B

7.B

7.A

8.A

8.B

8.B

8.A

9.A

9.B

9.B

9.A

Výuka bude probíhat pro prezenční i distanční výuku dle stávajících rozvrhů hodin.


Distanční výuka

On-line výuka bude zajištěna v hlavních předmětech a předmětech, ve kterých činí žákům problémy zvládnout učivo formou samostudia – tj. M, ČJ, AJ, NJ, F, CH.

Další předměty budou při distanční výuce probíhat převážně formou samostudia, tj. zadávání materiálů do Google classroom – zápisy, pracovní listy, testy s uvedením závazného termínu splnění.

Výchovy (TV, VV, HV) – budou při distanční výuce začleňovány do výuky průřezově či budou úkoly zadávány v době prezenční výuky na období distanční výuky .

Pro žáky je povinné se distanční výuky účastnit jako součásti povinné školní docházky (novela školského zákona). Forma distanční výuky bude přizpůsobena podmínkám žáků. Vzhledem k výše uvedenému upozorňujeme, že pokud se žák nezapojí do distanční výuky budou jeho výsledky vzdělávání hodnoceny a stanou se nedílnou součástí čtvrtletního hodnocení.

Na začátku školního roku byla provedena anketa týkající se možnosti připojení a vybavení digitální technikou domácnosti, kde žák trvale žije. Pokud se podmínky změnily informujte o tomto třídního učitele a požádejte o možnost jiné formy zadávání úkolů (např. tisk materiálů).


Omluvy žáků a plnění zadaných úkolů

Pokud se žák nemůže z objektivních důvodů (nemoc, návštěva lékaře apod.) účastnit distanční výuky řídí se zákonný zástupce školním řádem a žáka omluví (viz výňatek ze školního řádu v omluvném listu). 

Bude-li žák nemocný a nebude vzhledem k jeho zdravotnímu stavu možné plnit zadané úkoly, budou vyučující respektovat, že nesplní úkol v určeném termínu. Odevzdá zadaný úkol do týdne po určeném termínu či se osobně domluví na konkrétním termínu s vyučujícím daného předmětu.


Obědy

Všem žákům 2. stupně, kteří se budou vzdělávat distančně byly plošně odhlášeny obědy

 

Mgr. Jitka Šťovíčková, ředitelka školy

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

22.10.2020 - Aktuality ohledně OČR
20.10.2020 - Sběr papíru
20.10.2020 - Informace ohledně povinnosti zapojit se do distanční výuky
14.10.2020 - Postup při čerpání OČR v době uzavření škol
14.10.2020 - Stravování žáků během distanční výuky

 

Novinky

MČR družstev a stříbrné st. žákyně
05.10.2020
MČR žactva
21.09.2020

 

ZŠ Pasířská