Organizace distanční výuky od 14. 10. 2020 do 2.11. 2020

13
10/ 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020platí následující:

 • U 1. a 2. stupně základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.
 • Zakazuje se osobní přítomnost žáků ve školní družině.
 • Na dny 26. a 27. října 2020 jsou pro všechny typy škol opatřením ze dne 8. října 2020, č. j. MSMT-39185/2020-1, stanoveny dny volna i bez distanční výuky.

  Dne 14. října 2020 zahájíme distanční výuku v tomto režimu:

Pozn.: Distanční výuka je součást povinné školní docházky a žák je povinen se jí účastnit. Pokud není přítomen on-line výuce či neplní úkoly při off-line výuce (samostudiu) v termínech je považován za nepřítomného a musí jeho absenci omluvit zákonný zástupce (do 3 kalendářních dnů od zahájení absence).


 • 1. stupeň:
 • dne 14. 10. 2020 bude zákonným zástupcům na e-mail zaslán plán asynchronní výuky v podobě plánu pro období 14. – 23. 10. 2020
 • od 19. 10. 2020 plánujeme spuštění on-line výuky pro první stupeň v rozsahu 1 vyučovací hodiny denně (cílem je především udržet sociální kontakt dětí se školním prostředím)
 • rozvrh on-line výuky zveřejníme během tohoto týdne
 • zákonní zástupci budou informování o způsobu zahájení (připojení se) k on-line výuce

 

 • 2. stupeň:
 • synchronní výuka on-line bude spuštěna pro všechny žáky dne 14. 10. 2020 dle níže uvedených rozvrhů
 • asynchronní výuka formou samostudia bude zahájena v tentýž de, kdy budou žákům přes google classroom zadáváno učivo a úkoly s termíny odevzdání, (nutno dodržovat)

 

Rozvrhy hodin:

Třída: 6.A

 

8.00 - 8.45

8.55 – 9.40

10.00 – 10.45

10.55 – 11.40

11.50 – 12.35

PONDĚLÍ

 

Čj

Mašková

M

Drábek

 

Aj

vyučující Aj

ÚTERÝ

 

 

 

M

Drábek

Čj

Mašková

STŘEDA

Čj

Mašková

Aj

vyučující Aj

M

Drábek

 

 

ČTVRTEK

M

Drábek

 

 

Aj

vyučující Aj

 

PÁTEK

M

Drábek

Čj

Mašková

 

F

Vojtěchová

 

 

Třída: 6.B

 

8.00 - 8.45

8.55 – 9.40

10.00 – 10.45

10.55 – 11.40

11.50 – 12.35

PONDĚLÍ

 

 

 

M

Drábek

Aj

vyučující Aj

ÚTERÝ

Čj

Mašková

 

M

Drábek

 

 

STŘEDA

 

Aj

vyučující Aj

 

M

Drábek

Čj

Mašková

ČTVRTEK

 

Čj

Mašková

 

Aj

vyučující Aj

M

Drábek

PÁTEK

Čj

Mašková

 

M

Drábek

F

Vojtěchová

 

 

Třída: 7.A

 

8.00 - 8.45

8.55 – 9.40

10.00 – 10.45

10.55 – 11.40

11.50 – 12.35

PONDĚLÍ

M

Urcikánová

Čj

Formánková

 

 

 

ÚTERÝ

M

Urcikánová

Čj

Formánková

Nj

Mašková

Černý

 

 

STŘEDA

Čj

Formánková

M

Urcikánová

Aj

vyučující Aj

 

 

ČTVRTEK

 

 

Čj

Formánková

M

Urcikánová

 

PÁTEK

Třídnická/D

Černý

F

Vojtěchová

Aj

vyučující Aj

 

 

 

Třída: 7.B

 

8.00 - 8.45

8.55 – 9.40

10.00 – 10.45

10.55 – 11.40

11.50 – 12.35

PONDĚLÍ

Čj

Krotilová

M

Urcikánová

 

 

Nj

Mašková

Černý

ÚTERÝ

Čj

Krotilová

M

Urcikánová

 

 

 

STŘEDA

M

Urcikánová

Čj

Krotilová

Aj

vyučující Aj

 

 

ČTVRTEK

 

M

Urcikánová

Čj

Krotilová

 

 

PÁTEK

 

F

Vojtěchová

Aj

vyučující Aj

 

 

 

Třída: 8.A

 

8.00 - 8.45

8.55 – 9.40

10.00 – 10.45

10.55 – 11.40

11.50 – 12.35

11.45 – 13.30

PONDĚLÍ

M

Vojtěchová

 

Čj

Krotilová

Aj

vyučující Aj

 

 

ÚTERÝ

Ch

Hoskovcová

Čj

Krotilová

M

Vojtěchová

 

 

 

STŘEDA

M

Vojtěchová

 

 

 

 

 

ČTVRTEK

Čj

Krotilová

Aj

vyučující Aj

F

Vojtěchová

 

 

 

PÁTEK

M

Vojtěchová

Čj

Krotilová

 

NJ

Mašková, Černý

 

 

 

Třída: 8.B

 

8.00 - 8.45

8.55 – 9.40

10.00 – 10.45

10.55 – 11.40

11.50 – 12.35

12.45 – 13.30

PONDĚLÍ

M

Vojtěchová

 

Čj

Formánková

Aj

vyučující Aj

 

 

ÚTERÝ

Ch

Hoskovcová

 

M

Vojtěchová

Nj

Mašková

Černý

 

 

STŘEDA

M

Vojtěchová

Čj

Formánková

 

 

 

 

ČTVRTEK

 

Aj

vyučující Aj

F

Vojtěchová

Čj

Formánková

 

 

PÁTEK

M

Vojtěchová

Čj

Formánková

 

 

 

 

 

Třída: 9.A

 

8.00 - 8.45

8.55 – 9.40

10.00 – 10.45

10.55 – 11.40

11.50 – 12.35

PONDĚLÍ

Aj

vyučující Aj

Čj

Sikorová

M

Hoskovcová

 

 

ÚTERÝ

 

M

Hoskovcová

 

Čj

Sikorová

 

STŘEDA

Čj

Sikorová

M

Hoskovcová

Ch

Hoskovcová

 

 

ČTVRTEK

 

F

Vojtěchová

Čj

Sikorová

M

Hoskovcová

 

PÁTEK

 

M

Hoskovcová

 

Aj

vyučující Aj

 

 

Třída: 9.B

 

8.00 - 8.45

8.55 – 9.40

10.00 – 10.45

10.55 – 11.40

11.50 – 12.35

PONDĚLÍ

Aj

vyučující Aj

Čj

Sikorová

M

Hoskovcová

 

 

ÚTERÝ

 

M

Hoskovcová

 

Čj

Sikorová

 

STŘEDA

Čj

Sikorová

M

Hoskovcová

Ch

Hoskovcová

 

 

ČTVRTEK

 

F

Vojtěchová

Čj

Sikorová

M

Hoskovcová

 

PÁTEK

 

M

Hoskovcová

 

Aj

vyučující Aj

 

Pokud budete mít problémy s navázáním kontaktu a termíny plnění zadaných úkolů kontaktujte vyučující.

Děkujeme za spolupráci!!!

Mgr. Jitka Šťovíčková, ředitelka školy

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

22.10.2020 - Aktuality ohledně OČR
20.10.2020 - Sběr papíru
20.10.2020 - Informace ohledně povinnosti zapojit se do distanční výuky
14.10.2020 - Postup při čerpání OČR v době uzavření škol
14.10.2020 - Stravování žáků během distanční výuky

 

Novinky

MČR družstev a stříbrné st. žákyně
05.10.2020
MČR žactva
21.09.2020

 

ZŠ Pasířská