Organizace vzdělávání žáků 9. ročníku za účelem přípravy na jednotnou přijímací zkoušku na střední školy

08
05/ 2020

Organizace vzdělávání žáků 9. ročníku

 příprava na jednotné přijímací zkoušky na střední školy

  • Výuka bude organizována od 11. 5. 2020 do termínu jednotných přijímacích zkoušek (8. 6. 2020).
  • Jedná se o přípravu na jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Náplní výuky není příprava na školní přijímací zkoušky, jejichž obsah si stanovuje střední škola sama.
  • Příprava na přijímací zkoušky bude probíhat ve školní skupině o maximálním počtu 15 žáků.
  • Zařazení žáků do skupin bude pevně stanoveno vedením školy před zahájením výuky (tj. před 11. 5.2020). Složení skupin je neměnné.

     

Příchod do školy a třídy:

Skupina 1, 3 – v 8.30 hodin zadním vchodem pro žáky 2. stupně

Skupina 2 – v 8.30 hodin postranním vchodem v podloubí (u učebny chemie a fyziky)

Žáci přichází do školy s minimálním časovým předstihem před stanovený vchod. Při čekání na příchod vyučujícího dodržují odstupy 2 metry a ústa a nos mají zakryté rouškou.

Při vstupu do školy se žák prokáže další rouškou uloženou v sáčku a první den (11. 5. 2020) čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového onemocnění včetně seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR s datem podpisu v den před či v den nástupu do školy (tj nejdříve 11. 5.). Nezapomeňte zakroužkovat případný rizikový faktor týkající se dítěte či rodiny!

V chodbě se žáci přezují (boty dají do igelitové tašky). Obuv a svrchní oděv si odkládají až ve třídě. Není možné odkládat si obuv, oděv a osobní věci do skříňky.

Po příchodu do třídy si všichni žáci omyjí ruce a použijí dezinfekci.

Vyučující určí zasedací pořádek, který je neměnný po dobu výuky.

Každý žák sedí v lavici sám.


Povinnosti žáků během výuky a přestávek:

Povinností žáků je po každém vstupu do učebny a odchodu z učebny omýt si ruce a použít dezinfekci.

Přestávky tráví žáci převážně venku na vyhrazeném prostranství s dodržováním odstupů cca 2 metry.

Ve společných prostorách a venku se pohybují žáci v roušce. Při výuce mohou žáci roušku odložit do přineseného sáčku pouze po souhlasu vyučujícího. Pokud některý žák či vyučující patří do rizikové skupiny bude výuka probíhat v rouškách.

11. května budou žáci poučeni o dodržování stanovených hygienických pravidel (používání roušek, mytí rukou, používání dezinfekce, jednorázových papírových ručníků, dodržování odstupu nejméně 1,5 metru).


Při nedodržování výše uvedeného může být žák z přípravy na jednotné přijímací zkoušky vyloučen.

Vstup je povolen pouze žákům bez příznaků virového onemocnění. Za zdravotní stav dítěte odpovídá dle platných právních norem zákonný zástupce. V případě jakéhokoli odchylky od běžné zdravotní normy bude žák odveden do izolační místnosti, o jeho zdravotním stavu bude informován zákonný zástupce a hygienická stanice.


Rozpis výuky

 

9.00 – 10.30

11.00 – 12.30

pondělí

 

úterý

ČJ skupina 1

M skupina 2

M skupina 1

ČJ skupina 2

středa

ČJ skupina 3

M skupina 3

čtvrtek

M skupina 1

ČJ skupina 2

ČJ skupina 1

M skupina 2

pátek

M skupina 3

ČJ skupina 3

 

Výuka bude probíhat v blocích, tj. ve spojených dvou vyučovacích hodinách - 2 x 45 minut = 90 minut.

Žáci budou odcházet na toalety průběžně. Přestávku 30 minut budou trávit žáci s ohledem na počasí venku.

 

          Skupina 1                                                    Skupina 2                                          Skupina 3 

1.

Kopalová Marie

 Nikliborcová Tereza

 Turek Jonáš

2.

 Drobníková Rozálie

Dočkalová Kateřina

 Nykrín David

3.

 Růžičková Kristina

 Cee Viktor

 Chmelař Lukáš

4.

 Pavlíčková Viktorie

 Jandová Adéla

 Horák Štěpán

5.

 Mataj Ondřej

 Charvátová Eliška

 Štruplová Julie

6.

 Černý Adam

 Pavlišta Stanislav

Keil Lukáš

7.

 Elgheriani Adam

 Shevchuk Veronika

Kalvoda Vojtěch

8.

 Kovářová Zuzana

 Šimon Filip

Fejfar Tomáš

9.

 Segeš Vojta

 Chládek Dominik

 

10.

 Resler Adam

 Špitál Jakub

 

11.

 Čížková Kristýna

 Rocha Pinheiro Claudia

 

12.

 Cvrček Tomáš

 Rocha Pinheiro Daniel

 

13.

 Koťátková Barbora

Skalická Kateřina

 

14.

 Vávra Vojta

Vacková johana

 

15.

 Hornová Veronika

 

 

Platnost Organizace vzdělávání žáků 9. ročníku – příprava na jednotné přijímací zkoušky na střední školu: 08.05.2020

Mgr. Jitka Šťovíčková, ředitelka školy

Soubory ke stažení

 

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

11.04.2021 - Jak postupovat při zjištění pozitivního výsledku při testování ve škole
07.04.2021 - ORGANIZACE VÝUKY OD 12. DUBNA 2021 - AKTUALIZACE
26.03.2021 - Den otevřených dveří online
18.03.2021 - ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
12.03.2021 - PROJEKT POMÁHÁME POHYBEM BARUNCE V CÍLI

 

Novinky

Pomáháme Barunce a Viktorce
11.03.2021
Vicemistr ČR v krosu Richard Hübner
13.12.2020

 

ZŠ Pasířská