Návrat žáků 1. ročníku a 2. ročníku do školy

12
11/ 2020

. Ve středu 18. listopadu 2020 bude umožněn návrat žáků 1.ročníku  a 2. ročníku k prezenční výuce za těchto podmínek:

  • nošení ochrany úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole
  • větrání vnitřních prostor (uprostřed vyučovací hodiny, o přestávkách - minimálně 5 minut)
  • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (nesmí docházet ke kontaktu s žáky z jiných tříd)
  • jsou zakázány sportovní činnosti a zpěv
  • při dodržení podmínky homogenity skupiny žáků třídy je umožněn provoz školní družiny (ranní i odpolední)

Těšíme se na vás, děti!!

Vedení školy a učitelé

 

 

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

27.11.2020 - Stravování žáků při distanční výuce
26.11.2020 - Organizace výuky od 30. 11. 2020
21.11.2020 - NÁVRAT ŽÁKŮ DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL
12.11.2020 - Návrat žáků 1. ročníku a 2. ročníku do školy
03.11.2020 - Přehled subjektů zajišťujících péči o děti, mládež v nouzovém režimu

 

Novinky

MČR družstev a stříbrné st. žákyně
05.10.2020
MČR žactva
21.09.2020

 

ZŠ Pasířská