Informace ke znovuotevření základních škol pro žáky 1. stupně

11
05/ 2020

Vážení zákonní zástupci,

dovolte, abychom Vám touto cestou poděkovali za dosavadní spolupráci v tak nelehké době, kdy kromě obav o zdraví všech blízkých a případné ztráty finanční stability pomáháte svým dětem se samostudiem při vzdělávání na dálku.


Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 25. 5. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1. stupně. Tato výuka nebude povinná, přihlášení žáka k výuce je tedy dobrovolné. Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den. Škola bude fungovat v omezeném režimu a za velmi přísných hygienických a provozních podmínek. Změny v provozu a vnitřním režimu školy najdete v dodatku ke školnímu řádu č. 1 (viz příloha). Žádáme o jeho důkladné prostudování. 


 Vzhledem k dobrovolnosti docházky do školy doporučujeme, aby zákonní zástupci po prostudování  rizikových faktorů stanovených Ministerstvem zdravotnictví České republiky zvážili přítomnost svého dítěte ve škole. Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený níže nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Rizikové faktory

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).


 

Povinnosti zákonných zástupců při zájmu o docházku dítěte do školy:

  • vyplnit přihlášku (viz příloha přihláška)

Způsob odevzdání přihlášky:

- do poštovní schránky u hlavního vchodu školy (Pasířská 72)

- e-mailem třídnímu učiteli nejpozději do 12 hodin 18. 5. 2020

  • vyplnit a podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění včetně  seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR (viz příloha čestné prohlášení) s uvedením data 25. 5. 2020termín odevzdání v den nástupu 25. 5. 2020
  • seznámit se s organizací výuky – bude zveřejněna na webu školy nejpozději 22. 5. 2020
  • seznámit se s dodatkem ke školnímu řádu č. 1 – viz příloha
  • vybavit žáka dvěma rouškami uloženými v igelitových sáčcích a igelitovou taškou na boty

S ohledem na náročnost organizace výuky při omezeném provozu a přísná hygienická opatření Vás žádáme o dodržení termínu zaslání závazné přihlášky s udáním zájmu o dopolední a odpolední pobyt žáka ve škole a o stravování.

 

Věříme, že možnost návratu Vašich dětí do školy některým rodinám výrazně pomůže v jejich složité situaci a děti budou přítomností ve škole mezi svými vrstevníky opět motivovány ke vzdělávání.

 Mgr. Jitka Šťovíčková, ředitelka školy

 

 

 

Soubory ke stažení

 

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

11.04.2021 - Jak postupovat při zjištění pozitivního výsledku při testování ve škole
07.04.2021 - ORGANIZACE VÝUKY OD 12. DUBNA 2021 - AKTUALIZACE
26.03.2021 - Den otevřených dveří online
18.03.2021 - ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
12.03.2021 - PROJEKT POMÁHÁME POHYBEM BARUNCE V CÍLI

 

Novinky

Pomáháme Barunce a Viktorce
11.03.2021
Vicemistr ČR v krosu Richard Hübner
13.12.2020

 

ZŠ Pasířská