Informace k provozu škol od 27. 2. do 21. 3 2021

28
02/ 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v České republice vláda ČR dne 26. 2. 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy.


Základní školy budou poskytovat i těmto žákům vzdělávání distanční formou.

Rozvrhy on-line výuky a týdenní plány zaslou na žákovský účet třídní učitelky nejpozději v průběhu pondělí 1. března 2021. 


Indiviuální konzulzace žáků v základních školách jsou povoleny, tzn, že konzultace se školním psychologem Mgr. Tomášem Pauchem a speciální pedagožkou PhDr. Ivou Cironisovou budou probíhat dle domluvy. Rovněž termíny individuálních konzultací s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se nemění. 


Školní jídelna bude v provozu pro žáky i zaměstnance školy dle nastavených pravidel. 

  • všem žákům 1. a 2. ročníků byly plošně odhlášeny obědy
  • pokud máte zájem odebírat si obědy od úterý 2. 3. 2021, je možné si je znovu objednat sms zprávou, e-mailem, a to do pondělí 1. 3. 2021 do 11.00 hodin
  • výdej obědů bude probíhat v čase 12.00 hodin až 13.30 hodin
  • výdej obědů bude prováděn pouze do vlastních nádob - nesmí být skleněné
  • konzumace oběda bude mimo školní jídelnu
  • při výdeji je třeba dodržovat rozestupy a platná hygienická pravidla (roušky, dezinfekce rukou při vstupu)
  • je zakázáno shlukování žáků v prostoru školní jídelny i v jejím okolí

Ošetřovné

Škola již podle nových pravidel nevypňuje žádné potvrzení!!!

Vše potřebné najdete na webových stránkách ČSSZ: 

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu


I nadále pravidelně sledujte webové stránky naší školy. Aktuální informace k provozu školy a všeho, co se situací uzavření škol souvisí, budeme v minimální časové prodlevě po doručení do datové schránky školy zveřejňovat prostřednictvím webových stránek.

Děkujeme za spolupráci a vydržme!!!

Mgr. Jitka Šťovíčková

 

 

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

11.04.2021 - Jak postupovat při zjištění pozitivního výsledku při testování ve škole
07.04.2021 - ORGANIZACE VÝUKY OD 12. DUBNA 2021 - AKTUALIZACE
26.03.2021 - Den otevřených dveří online
18.03.2021 - ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
12.03.2021 - PROJEKT POMÁHÁME POHYBEM BARUNCE V CÍLI

 

Novinky

Pomáháme Barunce a Viktorce
11.03.2021
Vicemistr ČR v krosu Richard Hübner
13.12.2020

 

ZŠ Pasířská