Důležité informace pro žáky 2. stupně a jejich zákonné zástupce

18
09/ 2020

Od pátka 18. 9. 2020 platí pro žáky 2. stupně základní školy povinnost nosit roušku či respirátor i během výuky.


V pondělí 21. 9. 2020 bude provedena výměna učebnic u žáků 2. stupně. Žádáme proto žáky 7. - 9. ročníku, aby si v tento den přinesli všechny učebnice.


Vyjádření vedení školy k porušování školního řádu žáky 2. stupně:

Ve školním řádu naší školy je v kapitole I. bodě 3q uvedeno v povinnostech žáka, že v době vyučování i o přestávkách mají mít své mobilní telefony a jiné telekomunikační přístroje vypnuty.    V případě, že v době pobytu ve škole žák pořizuje svým mobilním telefonem fotografie či videa, porušuje tím školní řád. Často jsou fotografie a videa ze školního prostředí zveřejňována na sociálních sítích. Toto zveřejnění je průkazným porušováním školního řádu (viz výše) a bude řešeno vedením školy. Žákovi bude uloženo odpovídající výchovné opatření. Při opakovaných činnech tohoto typu bude žákovo chování ohodnoceno sníženou známkou z chování.

Věříme, že po připomenutí výňatku ze školního řádu naší školy k dalším překračováním nastavených pravidel nebude docházet.

Mgr. Jitka Šťovíčková, ředitelka školy

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

11.04.2021 - Jak postupovat při zjištění pozitivního výsledku při testování ve škole
07.04.2021 - ORGANIZACE VÝUKY OD 12. DUBNA 2021 - AKTUALIZACE
26.03.2021 - Den otevřených dveří online
18.03.2021 - ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
12.03.2021 - PROJEKT POMÁHÁME POHYBEM BARUNCE V CÍLI

 

Novinky

Pomáháme Barunce a Viktorce
11.03.2021
Vicemistr ČR v krosu Richard Hübner
13.12.2020

 

ZŠ Pasířská