Doplňkové volby do školské rady

28
06/ 2022

Dne 1. 9. 2022 proběhnou doplňkové volby do školské rady při Základní škole Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace pro období červen 2021 - červen 2022. 


Ředitelka školy přijímá do středy  17. 8. 2022 nominace kandidátů zákonných zástupců žáků školy (dále "oprávněné osoby").

Kandidáta pro volby do školské rady může navrhovat každý zletilý člen, dále jen "navrhovatel". Navrhovatel může navrhovat více kandidátů. Navrhovatelem může být i kandidát. Návrhy se podávají nejpozději 15 dnů přede dnem voleb do školské rady ředitelce školy.


Způsoby doručení:

- e-mailem: reditel@zspasirskajbc.cz

- do poštovní schránky u hlavního vchodu do školy

- poštou na adresu: Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace, Pasířská 750/72, 466 01 Jablonec nad Nisou

- osobně


Návrh musí obsahovat:

a) jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu navrhovatele,

c) u kandidátů z řad oprávněných osob: jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého  bydliště,

d) podpis navrhovatele.

K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy žádné překážky volitelnosti, popřípadě, že tyto překážky pominou ke dni voleb.

Mgr. Jitka Šťovíčková, ředitelka školy

Soubory ke stažení

 

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

30.06.2022 - Přání hezkých prázdnin
29.06.2022 - ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023
28.06.2022 - INFORMACE o přijetí žáka k základnímu vzdělávání/ІНФОРМАЦІЯ про зарахування учня до початкової школи
28.06.2022 - Doplňkové volby do školské rady
16.06.2022 - AKADEMIE Základní školy Pasířská

 

Novinky

O nejrychlejšího prvňáčka
24.06.2022
Atletická přípravka 3. až 5. třída
15.06.2022

 

ZŠ Pasířská