Aktuality týdne od 2. 11. 2020 do 6. 11. 2020

01
11/ 2020

Základní škola zůstává nadále uzavřena. Je zakázána přítomnost všech žáků ve škole. Předpokládaný nejbližší možné otevření škol po 20. listopadu 2020.


Distanční výuka bude probíhat dle nastaveného rozvrhu a v režimu z října 2020. 


Plánované třídní schůzky proběhnou ve čtvrtek 5. 11. 2020 pro zákonné zástupce žáků 1. stupně od 16.30 hodin a pro zákonné zástupce žáků 2. stupně od 17.00 hodin online formou. Zákonní zástupci se připojí k meetu přes žákovské účty svých dětí. Pro zákonné zástupce žáků 9. ročníku je připravena online schůzka s výchovnou poradkyní ohledně volby střední školy či učiliště. Proběhne v plánovaný termín od 17.00 hodin. Po skončení společné schůzky s výchovnou poradkyní určené pro všechny zákonné zástupe žáků 9. ročníku se budou konat oddělené třídní schůzky 9.A a 9.B.


Volby do školské rady členů z řad zákonných zástupců a pedagogů se odkládají. V souladu s § 184a odst.4 písm. a) školského zákona se prodlužuje funkční období členů školských rad. Volby do školské rady proběhnou po skončení nouzového stavu, nejpozději však do tří měsíců po jeho skončení. Termín bude zveřejněn na webových stránkách školy. 


Aktuální situace ve škole:

I naše škola se potýká se stále narůstajícím počtem zaměstnanců, kteří onemocněli virem covid-19 či jsou v karanténě. Budeme se snažit i nadále zajistit distanční výuku v plném rozsahu a v dostupné kvalitě. V této nelehké době plné nejistoty si buďme vzájemně oporou.

Věřme, že přijde čas, kdy se učitelé a žáci opět vrátí do škol a lidé budou žít spolu, ne vedle sebe se strachem potkat se nebo být si nablízku. Vydržme!!!

Děkujeme za spolupráci, vstřícnost a pochopení.

Mgr. Jitka Šťovíčková, ředitelka školy

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

27.11.2020 - Stravování žáků při distanční výuce
26.11.2020 - Organizace výuky od 30. 11. 2020
21.11.2020 - NÁVRAT ŽÁKŮ DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL
12.11.2020 - Návrat žáků 1. ročníku a 2. ročníku do školy
03.11.2020 - Přehled subjektů zajišťujících péči o děti, mládež v nouzovém režimu

 

Novinky

MČR družstev a stříbrné st. žákyně
05.10.2020
MČR žactva
21.09.2020

 

ZŠ Pasířská