Aktuality týdne od 2. 11. 2020 do 6. 11. 2020

01
11/ 2020

Základní škola zůstává nadále uzavřena. Je zakázána přítomnost všech žáků ve škole. Předpokládaný nejbližší možné otevření škol po 20. listopadu 2020.


Distanční výuka bude probíhat dle nastaveného rozvrhu a v režimu z října 2020. 


Plánované třídní schůzky proběhnou ve čtvrtek 5. 11. 2020 pro zákonné zástupce žáků 1. stupně od 16.30 hodin a pro zákonné zástupce žáků 2. stupně od 17.00 hodin online formou. Zákonní zástupci se připojí k meetu přes žákovské účty svých dětí. Pro zákonné zástupce žáků 9. ročníku je připravena online schůzka s výchovnou poradkyní ohledně volby střední školy či učiliště. Proběhne v plánovaný termín od 17.00 hodin. Po skončení společné schůzky s výchovnou poradkyní určené pro všechny zákonné zástupe žáků 9. ročníku se budou konat oddělené třídní schůzky 9.A a 9.B.


Volby do školské rady členů z řad zákonných zástupců a pedagogů se odkládají. V souladu s § 184a odst.4 písm. a) školského zákona se prodlužuje funkční období členů školských rad. Volby do školské rady proběhnou po skončení nouzového stavu, nejpozději však do tří měsíců po jeho skončení. Termín bude zveřejněn na webových stránkách školy. 


Aktuální situace ve škole:

I naše škola se potýká se stále narůstajícím počtem zaměstnanců, kteří onemocněli virem covid-19 či jsou v karanténě. Budeme se snažit i nadále zajistit distanční výuku v plném rozsahu a v dostupné kvalitě. V této nelehké době plné nejistoty si buďme vzájemně oporou.

Věřme, že přijde čas, kdy se učitelé a žáci opět vrátí do škol a lidé budou žít spolu, ne vedle sebe se strachem potkat se nebo být si nablízku. Vydržme!!!

Děkujeme za spolupráci, vstřícnost a pochopení.

Mgr. Jitka Šťovíčková, ředitelka školy

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

09.07.2021 - VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY
05.07.2021 - Pomoc Moravě
24.06.2021 - Organizace výuky dne 29. 6. 2021
16.06.2021 - Volby do školské rady Základní školy Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
15.06.2021 - Schůzky zákonných zástupců žáků budoucích VI. tříd

 

Novinky

Pomáháme Viktorce
11.05.2021
Atletické tréninky
22.04.2021

 

ZŠ Pasířská