ze světa školy

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 

19
09/ 2020
Logická olympiáda
                       L O G I C K  Á   O L Y M P I Á D A             &nb...
18
09/ 2020
Důležité informace pro žáky 2. stupně a jejich zákonné zástupce
Od pátka 18. 9. 2020 platí pro žáky 2. stupně základní školy povinnost nosit roušku či respirátor i během výuky. V pondělí 21. 9. 2020 bude provedena výměna učebnic u žáků 2. stupně. Žádáme proto žáky 7. - 9. ročníku, ab...
18
09/ 2020
Informace pro zákonné zástupce žáka - přímého kontaktu s osobou s prokázaným onemocněním COVID-19
Zveřejňujeme dopis pro zákonné zástupce žáka, který přišel do kontaktu s osobou s prokázaným onemocněním COVID-19. Žádáme o prostudování a striktní dodržováním tohoto nařízení. Děkujeme za spoluprá...
09
09/ 2020
POVINNOST ROUŠEK VE ŠKOLÁCH
Od čtvrtka 10. 9. 2020 platí plošná povinnost nosit roušky či respirátory ve vnitřních prostorách budov.  Žáci budou mít povinnost nosit roušku či respirátor uvnitř školy, tj. na chodbách, toaletách, ve školní j&iacut...
08
09/ 2020
Seminář pro rodiče žáků 1. - 3. ročníku
MAP pro vzdělávání Jablonecko II zve pedagogy i rodiče žáků na posezení k tématu Máme doma školáka – seminář  pro rodiče žáků 1. až 3. tříd. (23.9. 2020 od 16:00 do 18:00) Pod vedením lektorky Mg...
02
09/ 2020
PROVOZ A VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Vzhledem k epidemiologické situaci v České republice a nepředvídatelnému vývoji šíření onemocnění COVID-19 vydalo MŠMT metodický pokyn "Provoz škol a školských zařízení pro školní rok 2020/2021 vzhledem ke COVID-19...
29
08/ 2020
Zahájení školního roku 2020/2021
I přes nepříznivé statické údaje týkající se šíření COVID-19 v České republice zahájíme šk. rok 2020/2021 standardně s mírným omezením a nastavením mimořádných opatření pro tento den. ...
19
06/ 2020
Organizace výuky od 22. 6. 2020 a vydávání vysvědčení
Od 22. 6. 2020 do konce školního roku bude výuka probíhat následovně: pro všechny žáky vzdělávané distanční formou již nebudou zadávány úkoly k samostudiu pro žáky 2. stupně bude ukončena on line výuka  organizace vý...
09
06/ 2020
Hodnocení výsledků žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
Tento dodatek KLASIFIKAČNÍHO ŘÁDU - PRAVIDEL PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ byl vypracován dle Vyhlášky č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020, o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololet&ia...
08
06/ 2020
Informační schůzky pro zákonné zástupce budoucích žáků I. tříd a VI. tříd
Informační schůzky pro zákonné zástupce budoucích žáků I. tříd a VI. tříd (A se sportovním zaměřením, B nesportovní třída), se uskuteční ve čtvrtek 18. 6. 2020. pro 1. ročníky od 16.00 hodin v současné 4.A a 4.C (bud...
04
06/ 2020
Organizace výuky pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020 do konce školního roku 2019/2020
Zveřejňujeme informace k dobrovolné docházce žáků 2. stupně  do školy pro období 8. 6. do konce školního roku 2019/2020. V termínu 8. - 19. 6. 2020 bude výuka probíhat formou konzultačních hodin v předmětech matematika, fyzika a chemie. I nad&aa...
02
06/ 2020
Zájezdy do Anglie ve školním roce 2019/2020
Zájezdy do Anglie byly ve školním roce 2019/2020 zrušeny. Následně byly s CK řešeny stornopoplatky za zájezdy, popř. přesuny termínů - viz níže. Anglie - CK BOCA, termín: květen 2020, Mgr. D. Janáčková Všem účastníkům zá...
29
05/ 2020
Organizace výuky pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020
Vážení rodiče, vedení školy zvážilo prostorové a personální možnosti k zajištění výuky žáků 2. stupně Základní školy Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace a rozhodlo se nabí...
28
05/ 2020
Atletika 2020/2021
V sekci ATLETIKA (organizační) naleznete základní potřebné informace k organizaci sportovních tříd v příštím školním roce, včetně přehledu prozatím přihlášených zájemců do budoucí 6. A. Pozor: - Atletick&ea...
27
05/ 2020
Nabídka příměstských táborů a příspěvku statutárního města Jablonec n.N. pro žáky 1. ročníku
Vážení rodiče, o hlavních prázdninách 2020 máte možnost přihlásit Vaše dítě na příměstský tábor. Je-li Vaše dítě žákem 1. třídy ZŠ a Vy ho přihlásíte na příměstský tábor organ...
25
05/ 2020
Obnovení provozu školních linek
Jablonecká dopravní oznamuje, že od pondělí 25.5.2020 se obnovuje provoz školních linek. Další informace najdete v příloze.
24
05/ 2020
ONLINE VÝUKA pro žáky 2. stupně
Od pondělí 25. 5. 2020 bude pro žáky pravidelně probíhat online výuka podle přiložených rozvrhů hodin. Žákům budou vyučujícími zasílány e-mailem odkazy pro připojení na jejich vyučovací hodinu. V případě technických problémů ...
20
05/ 2020
Organizace výuky žáků 1. stupně pro období od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020
Zveřejňujeme informace k organizaci výuky žáků 1. stupně Základní školy Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace pro období od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020.   V přílohách naleznete: - rozd...
14
05/ 2020
Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021
                                                                                                    ...
12
05/ 2020
Přijímací řízení do středních škol - právní předpisy a metodika
https://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/6499/Prijimaci-rizeni-do-strednich-skol-pravni-predpisy-a-metodika.aspx
11
05/ 2020
Informace ke znovuotevření základních škol pro žáky 1. stupně
Vážení zákonní zástupci, dovolte, abychom Vám touto cestou poděkovali za dosavadní spolupráci v tak nelehké době, kdy kromě obav o zdraví všech blízkých a případné ztráty finanční stability pomáháte sv&y...
08
05/ 2020
Organizace vzdělávání žáků 9. ročníku za účelem přípravy na jednotnou přijímací zkoušku na střední školy
Organizace vzdělávání žáků 9. ročníku  příprava na jednotné přijímací zkoušky na střední školy Výuka bude organizována od 11. 5. 2020 do termínu jednotných přijímacích zkoušek (8. 6. 2020). Jed...
05
05/ 2020
Informace k možnosti docházky žáků 9. tříd za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školu
Vážení zákonní zástupci, dovolte, abychom Vám touto cestou poděkovali za dosavadní spolupráci v tak nelehké době, kdy kromě obav o zdraví všech blízkých a případné ztráty finanční stability řešíte i př...
26
04/ 2020
Vrácení poplatků za školní družinu, zájmové kroužky organizované ZŠ a tréninky ŠAK
Vzhledem k uzavření škol z nařízení vlády ke dni 11. 3. 2020 bude zákonným zástupcům žáků vrácena poměrná část poplatků za školní družinu, zájmové kroužky pořádané ZŠ Pasířská a neu...
21
04/ 2020
Přijímací řízení 2020/2021 - informace pro zákonné zástupce žáků 5. a 9. ročníků
Pozor změny! Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednu, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (Cermat). Školní přijímací zkoušku koná uchazeč na každé škole uvedené v přihl&aac...
03
04/ 2020
ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Zápis se koná podle §36,37 a 46 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) MŠMT vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 z...
01
04/ 2020
ČERPÁNÍ OŠETŘOVNÉHO PŘI PÉČI O DÍTĚ Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLY
Zveřejňujeme informaci ohledně uplatňování ošetřovného na dítě v době uzavření školy. Postup pro uplatnění ošetřovného zákonného zástupce – zaměstnance: 1. Zaměstnanec si vyžádá ve škole ž&aacu...
23
03/ 2020
Aktuality pro zákonné zástupce - čerpání OČR
Aktuality pro zákonné zástupce - čerpání OČR V příloze najdete všechny potřebné informace k čerpání ošetřovného zákonných zástupců dětí do 13 let  a zákonných zástupců OSVČ rovněž dětí do 1...
23
03/ 2020
Zápis do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2020/2021
Zápis do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem Jablonec nad Nisou se uskuteční v týdnu od 20. 4. do 24. 4. 2020, a to bez přítomnosti dětí. Bližší informace k zápisu budou zveřejněny na webu města Jablonec...
23
03/ 2020
Tisková konference ministra MŠMT Ing. Roberta Plagy
Tisková konference  - Ing. Robert Plaga, ministr MŠMT ČR 23. 3. 2020, 10.00 hodin, ČT 24   Veškeré dění a opatření MŠMT se budou odvíjet s ohledem a respektem na epidemiologické scénáře ČR. Otevření škol je plánov&aacu...
20
03/ 2020
Informace o zajištění péče pro děti a mládež vybraných profesí
  V souladu s Rozhodnutím hejtmana Libereckého kraje o vykonávání péče o děti a mládež od 3 do 10 let za nouzového stavu ze dne 17. 3. 2020 a usnesením RM ze dne 12.3.2020 zajišťuje statutární město Jablonec nad Nisou péči o děti a ml...
17
03/ 2020
Přístup do Google učebny
Pro žáky 4.A, 4.C, 5.A a všechny žáky druhého stupně jsou již připraveny materiály v Google Učebně. Postup pro dočasné přihlášení najdete na nástěnce v Bakalářích.
17
03/ 2020
Předběžné termíny plánovaných akcí školy
Předběžné termíny plánovaných akcí školy: 20. - 24. 4. 2020 zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021 bez osobní přítomnosti dětí, popř. i jejich zákonných zástupců (bližší informace budou vyš...
16
03/ 2020
Organizace výuky v Základní škole Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, možnosti výuky
Organizace výuky na Základní škole Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace   Rodičům žáků 1. stupně budou zasílány e-mailem pravidelně každou středu týdenní plány výuky. V pátek 20. 3. 2020 bu...
15
03/ 2020
Aktuality pro zákonné zástupce
Aktuality ze ZŠ Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace v období nouzového stavu   Postup pro podání žádostí o ošetřovné při péči o dítě do 10 let při uzavření výchovného zaří...
10
03/ 2020
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - KORONAVIR
Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví se zakazuje: -        s účinností ode dne 11. 3. 2020 osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve školác...
10
03/ 2020
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - KORONAVIR 2
Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví se zakazuje: -        s účinností ode dne 11. 3. 2020 osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve školách a &s...
06
03/ 2020
Koronavirus - aktuality
Aktuality ohledně koronaviru: Dne 6. 3. 2020 byla zveřejněna tato tisková zpráva na ČT24: Povinná karanténa platí od soboty 7. 3. 2020 pro všechny , kdo se vrátí z Itálie. Lidé s trvalým pobytem v české republice to musí nahlásit svému ...
04
03/ 2020
Den otevřených dveří
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace pořádá pro budoucí prvňáčky, zájemce o zařazení do 6. třídy se sportovním zaměřením na atletiku, jejich rodiče a všechny zájemce DEN ...
04
03/ 2020
Cestování do zahraničí
Cestování do zahraničí v období jarních prázdnin a základní opatření k ochraně proti koronaviru Vzhledem k výskytu koronaviru v České republice a blížícím se jarním prázdninám, kdy spousta rodin plánuje tyto pr&aacut...
02
03/ 2020
Lyžařský kurz 7.A a 7.B
Jako každý rok, tak i letos se žáci sedmých tříd účastní povinného lyžařského kurzu. I přes březnový termín jsou sněhové podmínky ucházející a jezdí se jak na běžkách, tak i na sjedovkách a na snowb...
24
02/ 2020
Úspěch žáků naší školy v okresním kole anglické a dějepisné olympiády
Žáci naší školy uspěli v okresních kolech anglické a dějepisné olympiády. V anglické olympiádě gratulujeme Danielovi Rocha Pinheirovi z 9.B ke 2. místu v kategorii II.A a postupu do krajského kola. A ani Róza Karlová (7. místo) s Á...
20
02/ 2020
E-SHOP školní kolekce již běží!!!
  E-SHOP školní kolekce již běží!!! Oblečení s logem ZŠ Pasířská si můžete objednávat do 2. 3. 2020  na e-shopu https://www.kraloveskoly.cz/pasirska/.    
10
02/ 2020
Výstraha
PROHLÁŠENÍ KE KRIZOVÉ SITUACI - ORKÁN SABINE Dne 10. 2. 2020 ve 2:01 hodin byla ředitelce školy doručena e-mailem tato zpráva: VÝSTRAHA obyvatelům Libereckého kraje dle předpovědi ČHMÚ: Upozorňujeme obyvatele Libereckého kraje na hrozící ork&aacu...
06
02/ 2020
Projekt Mladý vynálezce
V tomto týdnu se žáci 7.B účastní projektu "Mladý vynálezce". Jedná se o projekt, který si klade za cíl naučit děti, jak odhalovat a zkoumat svět kolem sebe a jak něco vynalézt či zlepšit. Zaměřuje se též na týmovou práci a prezenta...
23
01/ 2020
Pomozte nám-sbírka pro útulek Dášenka
Školní parlament bude pořádat sbírku pro útulek Dášenka. Akce bude probíhat od 3.2.-3.4.2020. Každou středu  budou parlamenťáci vybírat přinesené věci (7.40-7.55) ve vstupním vestibulu školy. Další podrobné informace nalez...
23
01/ 2020
Atletická přípravka
Ukázka z atletického tréninku našich šikovných prvňáčků.
16
01/ 2020
Okresní kolo dějepisné olympiády
V úterý 14. ledna proběhlo na gymnáziu U Balvanu letošní okresní kolo dějepisné olympiády, do něhož jsme na základě výsledků školního kola vyslali tři zástupce - deváťáky Vojtěcha Segeše s Jonášem Turkem a osm&...
09
01/ 2020
Další omezení sběru papíru
Další omezení sběru papíru 1) v garáži u školy se budou skladovat k odvozu pouze NOVINY, ČASOPISY a LETÁKY 2) sběrna pozastavila odběr také běžného "smíšeného papíru" 3) cena za 1kg se snižuje na 0,50 Kč   4)...
08
01/ 2020
Mléko do škol
Dobrý den, přejeme Vám do nového roku spoustu dobrých nápadů, přátel, spokojených žáků a rodičů a také štěstí, zdraví, hodně lásky a veselých úsměvů!  Co u nás nového ve školním projektu Ml&eacut...
19
12/ 2019
Školní kolo matematické olympiády
Š K O L N Í     K O L O      M A T E M A T I C K É      O L Y M P I Á D Y Školního kola MO kategorií 5.+9.r.se zúčastnilo 9 páťáků a 5 deváťáků. Do okresního kola, které bude na konci ledna 2020 na ...
17
12/ 2019
Projekt EVVO
Tři dny v předvánočním týdnu pracovali žáci šestých tříd na projektu s názvem Letem světem skrz problémy lidstva. V první části jsme se seznámili s tématem globálních problémů a zamýšleli se nad možnostmi jejic...
13
12/ 2019
Tonda Obal alias recyklohraní
Ve středu 11. 12. nás navštívili lektoři z Ekokomu, aby naše žáky vzdělali v oblasti ekologie a třídění odpadů. Děti se dozvěděli nejen to, jak správně třídit, ale i kam odpadky zamíří po jejich vytřídění, či to, jak funguje skládka.
12
12/ 2019
Školní kolo olympiády z anglického jazyka
Ve středu 11. 12. 2019 se uskutečnilo školní kolo olympiády z anglického jazyka. V kategorii 6.-7.tříd se zúčastnilo 17 žáků a v kategorii 8.-9.tříd pak bylo žáku 14. Deset nejúspěšnějších v každé kategorii postoupilo po poslechovém testu k ústní části. V mladší kategorii se stala vítězkoi Róza Karlová z 7.B a dr...
10
12/ 2019
Z M Ě N Y V E S B Ě R U P A P Í R U
Z M Ě N Y   V E   S B Ě R U   P A P Í R U 1) Kovošrot přestal platit za karton a lepenku. Počet kilogramů za karton a lepenku odvezených do sběrny se započítává jen do celkové soutěže mezi školami. 2) Proto žádáme rodiče, aby do &s...
04
12/ 2019
Olympiáda z českého jazyka
  Ve čtvrtek 28. 11. proběhlo školní kolo olympiády z českého jazyka, které se zúčastnilo 20 žáků a žákyň z 8. a 9. tříd. Nejlépe si vedli Claudia Rocha Pinheiro se Štěpánem Horákem, oba tak postupují do okresního kola. Jen o bod ...
03
12/ 2019
IQ Landie
Žáci 6. a 7. tříd se dnes 3. 12. vydali na exkurzi do IQ Landie, kde si mohli prohlédnout různé přírodovědné a fyzikální expozice a leccos si i vyzkoušet. Exkurzi finančně podpořilo Město Jablonec nad Nisou. Malou fotodokumentaci naleznete: https://zspasirskajbc.rajce.idnes.cz/...
26
11/ 2019
Dějepisná olympiáda
Školní kolo dějepisné olympiády proběhlo na naší škole v úterý 19. listopadu 2019. Tematické zaměření letošního ročníku olympiády bylo přelom 19. a 20. století. Jako každý rok se ho zúčastnili ti nejlepš&iacut...
05
11/ 2019
Vyjádření ke stávce pedagogických pracovníků
Zaměstnanci naší školy podporují požadavky školských odborů, ale k uzavření školy nepřistoupíme, neboť nechceme zákonné zástupce našich žáků vystavit problémům způsobených  touto uzavírkou. Vyučování...
04
11/ 2019
Halloween
V pátek 1. 11. uspořádal školní parlament Halloween. V každé třídě byla vybrána nejlepší maska, která byla odměněna.  Akce se povedla, děkujeme žákům za spolupráci. Za školní parlament M+M :-)  
23
10/ 2019
Hasík alias sedmáci v hasičárně
Dnes 23. 10. navštívili žáci sedmých tříd jabloneckou hasičskou zbrojnici. Prohlédli si vybavení, vyzkoušeli si hasičský oblek, dozvěděli se, jak nadzvednout těžký traktor, hasili z požární hadice, vystoupali na věž a dokonce si vyzkoušeli simulaci záchrany člověka z obtížně přístupného prostoru a jeho transport. M...
14
10/ 2019
Informace pro rodiče 2.stupně
 Elektronické žákovské knížky v Bakalářích již budou od 23.10. 2019 funkční.
14
10/ 2019
The Bear Theatre
Dnes - 14.10. 2019 - měli žáci druhého stupně možnost zhlédnout představení anglického divadla The Bear Theatre. Pro žáky 6. a 7. třídy bylo připraveno představení Aliens Return! a pro 8. a 9. třídy představení The Detectives. We hope our students enjoyed the...
08
10/ 2019
S B Ě R P A P Í R U
S B Ě R  P A P Í R U Rodiče a žáci naší školy - shrnutí pravidel a informací ke sběru : 1) sběr ve škole se vybírá ve čtvrtek od 7.35 do 7.55 u garáže v areálu školy 2) papír je svázaný nebo přelepený neb...
03
10/ 2019
Informace pro rodiče 2.stupně
Bakaláři fungují.  
30
09/ 2019
AMOS 2019
Jako každoročně se v prostorách Eurocentra uskuteční burza škol, vzdělávání, pracovních příležitostí a volnočasových aktivit vhodná nejen pro žáky a rodiče 5. a 9. tříd. Akce se koná 4. 10. od 9 do 17h. Na akci se formou informačních panelů prezentuje i naše škola, děkujeme všem, kteří se na nich podíleli!
18
09/ 2019
Dýňobraní
Již tradičně se bude konat v centru města před Domem Vína Dýňobraní - svátek dětí, dýní a strašidel, letos v termínu 20.-21.9.2019. Před Domem Vína bude k zhlédnutí přehlídka strašidel a hororových bytostí vyřezaných z d&...
16
09/ 2019
Logická olympiáda
 L O G I C K  Á   O L Y M P I Á D A                               Dobrý den&...
04
09/ 2019
Harmonizační pobyt 2019
Hned začátkem září se obě šesté třídy vydaly do Kořenova na chatu Zvonici, aby se vzájemně seznámily a utužily kolektiv. Děti mají pestrý program doplněný slunečným počasím (to bylo samozřejmě předem objednané...). A jak si to tu už&iacu...
30
08/ 2019
Czech-German Exchange August 2019
Pětidenním pobytem našich dětí z loňské páté třídy v německém Kleinmachnowě se končí druhý ročník projektu Living a Healthy Life zaštítěný finanční podporou města Jablonec nad Nisou a Česko-německým fondem budoucnosti. O...
09
07/ 2019
MENSA - ZPRÁVA O ČINNOSTI 2018/2019
Vážení a milí rodiče a přátelé naší školy, v přiloženém soboru naleznete mojí zprávu o činnosti školy v oblasti péče o nadané děti, kterou jsme povinni jako škola spolupracující s Mensou vypracovat vždy v závěru...
30
05/ 2019
PASKIÁDA 2019
Vážení rodiče  a přátelé naší školy, přijměte naše pozvání na 10. ročník tradiční Paskiády, která se koná v pátek, 7.6.2019 od 15:30 h  ve sportovním areálu školy. Podrobnější i...
23
05/ 2019
Toulky Cornwallem a Devonem 2019
Skupinka studentů s učiteli, která vyrazila poznávat krásy Anglie, hlásí šťastný návrat. Kompletní dokumentaci najdete na:https://zspasirskajbc.rajce.idnes.cz/Toulky_Cornwallem_a_Devonem    
19
05/ 2019
Toulky Cornwallem a Devonem 2019
Zdravíme z Anglie, máme se tu výborně, a kromě fotek, které dává na web CK Teeway slečna průvodkyně, můžete pár fotek shlédnout i na školním rajčeti: https://zspasirskajbc.rajce.idnes.cz/Toulky_Cornwallem_a_Devonem#
16
05/ 2019
Branný závod
V pátek se naše škola účastnila branného závodu v prostorách rekreačního areálu Kristýna v Hrádku nad Nisou.  Počasí nám nakonec přálo a děti si mohly vyzkoušet zajímavé dovednosti jako: střelba ze vzduchovky, hod gran&a...
13
05/ 2019
22. ročník výstavy výtvarných prací
Rádi bychom pozvali všechny milovníky výtvarných děl na již tradiční výstavu výtvarných prací dětí, žáků a studentů, která se koná po záštitou statutárního města Jablonec nad Nisou v prostorách výs...
08
05/ 2019
Czech-German Exchange May 2019
~~Od pondělí 6. 5. 2019 do pátku 10. 5. 2019 hostí naše škola v rámci výměnného programu děti z německého Kleinmachnowa. Tento program již běží 4. rokem a letos probíhá jeho druhý dvouletý cyklus. Program nese název Living a Healthy Life,...

www.atletikajbc.cz

ze světa školy

19.09.2020 - Logická olympiáda
18.09.2020 - Důležité informace pro žáky 2. stupně a jejich zákonné zástupce
18.09.2020 - Informace pro zákonné zástupce žáka - přímého kontaktu s osobou s prokázaným onemocněním COVID-19
09.09.2020 - POVINNOST ROUŠEK VE ŠKOLÁCH
08.09.2020 - Seminář pro rodiče žáků 1. - 3. ročníku

 

Novinky

MČR žactva
21.09.2020
#SpoluNaStartu
02.06.2020

 

ZŠ Pasířská