Projekt Moderní metodické materiály a metody výuky angličtiny pro 3.-5. třídy základních škol

24
10/ 2013

Naše škola dostala příležitost se aktivně zúčastnit projektu Moderní metodické materiály a metody výuky angličtiny pro 3.-5. třídy základních škol. Cílem projektu, který organizuje jazykové škola CEET s.r.o. je podpora výuky anglického jazyka ve 3-5 třídách základních škol. Do cílové skupiny patří žáci 3-5 tříd a jejich pedagogové.

Projekt má dvě fáze. V první fázi vzniknou inovativní metodické materiály – audiovizuální sekvence doplněné jazykovými aktivitami pro učitele, interaktivními hrami a pracovními listy pro žáky. V další fázi dojde k organizování seminářů pro učitele, konzultacím a zapojení rodilého mluvčího do výuky. Naše škola bude zapojena ve školním roce 2013/2014 především do 2. fáze tohoto projektu. Jejími výstupy budou:

Semináře pro učitele – na každé zapojené škole bude organizován 90 min. seminář pro učitele. Semináře je pořádán s cílem seznámit učitele s nově vytvořenými metodickými materiály a představit jim jejich využití při výuce
Konzultace – mají za cíl zodpovědět případné dotazy k vyhotoveným materiálům a jejich využívání v praxi. Dalším cílem konzultace je naplánování působení rodilého mluvčího ve třídách.
Přímá pedagogická práce –  Při této aktivitě bude rodilý mluvčí pracovat přímo ve třídách zapojených pedagogů. Rodilý mluvčí bude vycházet z předmětových témat obsažených v audiovizuálních sekvencích nebo aktuálně probíraných ve výuce. Žáci budou mít možnost uplatnit své komunikativní dovednosti. Přímé působení rodilého mluvčího povede k dalšímu zvýšení motivace žáků k výuce cizího jazyka.

Mgr. Radka Chvátalová, učitelka Aj

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

08.09.2021 - Výsledky losování žáků 3. ročníku pro přijetí do školní družiny
07.09.2021 - Příspěvky sportovní třídy a atletické přípravky
06.09.2021 - Losování žáků 3. ročníku pro přijetí do školní družiny
03.09.2021 - Výsledky testování
30.08.2021 - Návrat do školy, testování

 

Novinky

European Kids Athletics Games 2021
06.09.2021
Pomáháme Viktorce
11.05.2021

 

ZŠ Pasířská